Annonce
Fredericia

Stig Gerdes - De havde besluttet, at jeg skulle ned med nakken

Stig Gerdes bad om udsættelse på afgørelsen om sin autorisation. Det fik han, men han fik ikke besked, fordi svaret forsvandt i postgangen i Sundhedsstyrelsen. Og fordi Stig Gerdes havde valgt at sende et hurtigt svar, så traf Styrelsen for Patientsikkerhed afgørelse ud fra det. Han finder det urimeligt overfor ikke mindst hans patienter, som nu står uden læge. Foto: Michael Svenningsen
fredericia - Lægeløftet er det, der vægter højest for læge Stig Gerdes, og det har han fulgt i sagen, som nu har kostet ham autorisationen.

- Mit moralske kodeks og lægeløftet står over de bureaukratiske regler, som Sundhedsstyrelsen har sat op. Det er regler, der er tilpasset dem, siger Stig Gerdes.

Han blev 22. december gjort opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed ville fratage ham autorisationen og bad om et høringssvar.

- Det var jul, så jeg åbnede først min computer den 30. december. Der så jeg skrivelsen og bad straks om udsættelse for mit høringssvar. På grund af noget computervrøvl i Sundhedsstyrelsen, så fik jeg ikke besked på, at jeg havde fået udsættelse, så jeg skyndte mig at sende et svar, som de havde den 5. januar. Jeg var næsten sikker på, at de havde noget lusk for, siger Stig Gerdes.

Løftet pegefinger

Han havde allerede fået en løftet pegefinger i forhold til sin autorisation og har talt Sundhedsstyrelsen imod i flere år i forbindelse med vaccinationsprogrammet HPV.

- Jeg var på vej ned at besøge mine børnebørn i New Zeeland, så jeg skulle selvfølgelig have haft udsættelse. Men fordi jeg havde sendt et kort svar, så traf de afgørelsen ud fra det og fratog mig autorisationen 13. januar af alle datoer, siger Stig Gerdes.

På det tidspunkt sad han på den anden side af jorden og kunne intet stille op.

- Men da de sendte brevet vidste jeg, at det var ligegyldigt, hvad jeg havde svaret. Beslutningen var truffet længe inden, mener Stig Gerdes.

Gik imod regler

Stig Gerdes brøde var, at han trappede den unge kvinde Karina Hansen ud af et årelangt forbrug af psykofarmika. Det var hendes eget ønske, men Stig Gerdes orienterede ikke hendes psykiatriske overlæge eller hendes værge.

- Du vidste, at du var på Sundhedsstyrelsens observationsliste. Var det så ikke letsindigt at bryde reglerne og undlade at orientere de to?

- Hvorfor skulle jeg have orienteret dem? Den ene brød efter min mening reglerne, da han for fire år siden tvangsindlagde hende, og hendes værge var med til det. Han er politimand og har intet lægeligt belæg for noget. De er i min verden korrupte og i ledtog med Sundhedsstyrelsen, siger Stig Gerdes.

- Men regler er vel regler?

- Ja men hvilke regler. Jeg vil ikke følge regler, der skader patienten, og fakta er, at Karina har fået det bedre.

- Men det er ikke det, der tæller ifølge embedslæge Henrik L. Hansen. Det handler om at følge spillereglerne?

- Det siger alt. Jeg skal stå til ansvar for min samvittighed og moral, og det går jeg ikke på kompromis med.
- Så hvis du kunne skrue tiden tilbage, ville du så have handlet anderledes?

- Fand'me nej.

Sundhedsstyrelsen skal rette ind

Sundhedsstyrelsen kan beslutte at give Stig Gerdes hans autorisation tilbage, hvis forholdene ændrer sig.

- Men jeg må jo ikke praktisere, hvordan skal jeg så ændre noget? Jeg mener heller ikke, at jeg har brudt nogle af de regler, der er vigtige for mig, så det ville ikke komme til at ske. Det må være Sundhedsstyrelsen, der nu skal komme til mig, og erkende, at de har fejlet. Jeg er klar til at gå i medierne og til politikerne med alt det materiale jeg har, garanterer Stig Gerdes.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Annonce