Annonce
Fredericia

Stig Gerdes inden retssag: Styrelsen gik imod bedre vidende

Stig Gerdes må ikke arbejde som læge. Han må ikke kalde sig læge eller optræde på en måde, der giver nogen anledning til at tror, at han er læge. Det vil han have lov til igen. Arkivfoto: Peter Friis Autzen
Den tidligere læge fra Fredericia gør klar til at kæmpe for at få sin autorisation tilbage. Det endelige oplæg til retssag er nu klar.

Fredericia: Den tidligere Fredericia-læge, Stig Gerdes, ser frem til endelig at komme i retten og udfordre Styrelsen For Patientsikkerhed, der i januar 2017 inddrog hans autorisation.

Gerdes har fra starten anfægtet styrelsens argumenter og metoder. Og modstanden er ikke blevet svagere nu, hvor hans advokat, Anders Quistgaard, har udfærdiget det endelige oplæg til retsopgøret.

Han skriver blandt andet, at styrelsen har inddraget Stig Gerdes' autorisation "mod bedre vidende". Dermed beskyldes styrelsen for ikke bare at have handlet forkert, men for at have gjort det med vilje.

- De ville have mig ned med nakken, har Gerdes tidligere udtalt med henvisning til, at han gjorde sig ud til bens med sin modstand mod HPV-vacciner.

Gerdes forventer ikke med genoptage sit lægearbejde, selv hvis han genvinder autorisationen. Dertil er han både for gammel og for syg af prostatakræft. Men muligheden for oprejsning og muligheden for at bruge lægetitlen i forbindelse med sine debatindspark får ham til at kæmpe. Han ønsker desuden styrelsen stækket, fordi den i hans øjne skræmmer læger fra at deltage i debatten og fra at behandle optimalt.

Stig Gerdes' afskedsreception i 2017 var velbesøgt, og mange sagde et tårevædet farvel til deres læge. Arkivfoto: Peter Friis Autzen

Ude af proportioner

Størstedelen af advokatens såkaldte supplerende processkrift, som Fredericia Dagblad har fået adgang til, fokuserer på tre andre forhold.

For det første slår advokaten fast, at den behandling og medicin-nedtrapning, Stig Gerdes udførte på sin patient, Karina Hansen i Holstebro, ikke var en fejl. Det argument underbygges blandt andet af, at andre læger siden har fuldt trop, og at patienten har fået det bedre. Advokaten slår ligefrem fast, at det ville have været til fare for patientsikkerheden og i strid med lægeløftet, hvis Stig Gerdes havde fulgt retningslinjerne, som de var dengang.

For det andet slår advokaten fast, at selv hvis man betragter nedtrapningen som en fejl, er en autorisationsinddragelse ude af proportioner. Advokaten peger på, at andre læger efter mere alvorlige forseelser, kun fik deres autorisation inddraget midlertidigt.

For det tredje peger Anders Quistgaard på, at Karina Hansens sygdom, ME, siden er blevet fastslået som værende en fysisk sygdom - ikke en psykiatrisk lidelse. Det besluttede Folketinget i marts. Beslutningen kan ses som opbakning til Stig Gerdes' betragtninger om at trappe Karina Hansen ned i psykofarmaka. Dermed kan Retslægerådets kritik af Gerdes heller ikke bruges, mener advokaten, for kritikken er baseret på det nu forkastede syn på ME.

Parternes mødes i retten 19. august.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kammeradvokat Flemming Orth, der repræsenterer Styrelsen For Patientsikkerhed i sagen.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce