Annonce
Fredericia

Tillykke og farvel: Af med huen og på med vanten

HHX-studenter kunne blandt andet nyde, at deres rektor betegnede dem og deres lærere som helte. Foto: Thomas Kvist Christiansen
Det hører sig til med bevingede ord, når der er dimission. Og dem sørgede rektorerne for masser af, da en stribe af Fredericias ungdomsuddannelser torsdag og fredag sagde tillykke og farvel til behuede unge.

Fredericia: Tre år med studier, fester, lektier, udvidede horisonter, stress, perfekthedskultur, sjov, spas og hårdt arbejde er forbi.

Torsdag og fredag blev der holdt dimission på en stribe af Fredericias ungdomsuddannelser. Unge med hvide huer og blå øjne lyttede til lærernes - eller rektors - ord. For sidste gang.

Ordenes vægt øges af deres afslutningskarakter. Det siges, at det sidste, man siger, er det, der huskes bedst. Derfor havde rektorerne forberedt deres taler grundigt og i god tid.

Temaet var klassisk og en genganger fra tidligere dimissions-taler: Verden ligger for jeres fødder - pas på den og på hinanden.

IBC-rektor Jakob Lund er en af flere rekltorer, der har holdt bevingede dimissions-taler de seneste dage. Foto: Thomas Kvist Christiansen

HTX: Fejl er ok

Rektor på Gymnasiet HTX Lillebælt, Lars Hansen, talte blandt andet om villigheden til at acceptere fejl. Fejl er nemlig en nødvendighed i jagten på succes og nye løsninger.

Lars Hansen brugte blandt andet et eksempel med den verdensberømte opfinder Thomas Edison, som stod bag mange succeser, men endnu flere idéer, der ikke fungerede.

- Jeg har ikke begået fejl. Men jeg har fundet tusindvis af løsninger, som ikke virkede, citerede Lars Hansen opfinderen for at have sagt.

Rektor har med bekymring set en perfekthedskultur vokse sig stærk blandt de unge. Og et for højt stress-niveau hos mange, når jagten på gode karakterer har sat ind.

- Følelsen af at lave gode præstationer er naturligvis rar, men prisen kan også være høj. I nogle tilfælde måske endda også for høj, sagde han blandt andet og tilføjede, at der da også var eksempler på, at nogle kunne have givet arbejdsindsatsen lidt mere opmærksomhed.

HHX: Moral og kulturforståelse

Rektor på IBC Jakob Lund holdt tale for HHX-studenterne. Og han tog blandt andet fat i den seneste tids mange afsløringer af hvidvask og habitbanditter i nogle af de fag, eleverne søger videre mod.

- I er alle sammen blevet uddannet og dannet til en merkantil verden, hvor det absolut ikke er nogen skam at tjene penge. Men jeg håber og tror, at I også har fået dømmekraft med, så I ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og at I alle sammen føler et ansvar for det samfund, som har givet jer muligheder og støtte, og som også skal give jeres børn og børnebørn samme muligheder, lød det blandt andet fra Jakob Lund.

Nogle af eleverne har undervejs undret sig over nogle af de ikke strengt business-orienterede fag.

- Og ja drenge: Det kan være meget vigtigt at vide noget om H. C. Andersen og kulturanalyse, når man sidder og skal lande en aftale med en kineser eller en inder. Det kan være lige dét, der gør forskellen, lød det fra rektor, som også med glæde mindedes en elev, der ved gallafesten for nylig omfavnede ham og udbrød "Fuck, hvor har det været tre fantastiske år!".

Andægtig utålmodighed og måske et ønske om at trække de sidste minutter på skolen lidt længere ud. Studenterne er klar til at flyve ud i verden. Foto: Thomas Kvist Christiansen

STX: Uenighed sammen

Rektor på Fredericia Gymnasium Poul Erik Madsen stod også på talerstolen for at ønske de unge tillykke med, at de er blevet klar til endelig at møde verden.

Han refererede i sin tale både til Emma Gad, Emil fra Lønneberg og Alfons Åberg. Men det, der fyldte mest i hans tale, var elevernes gode demokratiske dannelse. I den forbindelse trak han veksler på DR's valg-slogan "Uenige sammen". For eksempel pegede han på elevernes deltagelse i gymnasiets mange elevorganisationer.

- Også her har I lært at argumentere, at samarbejde, at bøje jer mod hinanden - at være uenige sammen. At kunne være uenige sammen er en muskel, der skal trænes, sagde rektor.

Han var stolt af eleverne og deres evner.

- Men husk, at med det at være stærk følger også en forpligtelse. I kan ikke blot vælge at tage tilskuerens rolle. I har meldt jer på banen. I har en forpligtelse til at engagere jer i verden, sagde Poul Erik Madsen blandt andet.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce