Annonce
Fredericia

Tilspidset debat om skovenes fremtid: Skovfældning og kritik gør dialog om fredning svær

I næste uge mødes skovejere, kommune og Danmarks Naturfredningsforening endnu en gang for at drøfte oplægget til fredning af Treldeskovene. Christian Bro (S) håber, at dialogen bliver god trods den tilspidsede debat om skovhugst. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) ærgrer sig over tilspidset debat om træfældning i Treldeskovene.

Trelde: Skovmaskinerne har haft travlt i de seneste uger i Treldeskovene. Høje priser på løvtræ, perfekte arbejdsforhold i skoven, dårlig skovhugst sidste år samt udsigt til begrænsninger i skovdriften er forklaringen.

- Det er skovejernes ejendom, så der er ikke noget ulovligt i det, der foregår. Men det kan gøre det svært at sætte sig ned at forhandle mellem skovejerne og Danmarks Naturfredningsforening, når den ene part træder hårdt på den andens ønske om at bevare skoven, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).

Planen er, at parterne i næste uge mødes for at drøfte de høringssvar, der er indkommet til oplægget til en fredning af Treldeskovene. Ud fra det skulle man drøfte det endelige fredningsforslag.

- Men spørgsmålet er, om parterne nu er rykket fra hinanden, for de handlinger, der sker i skoven i øjeblikket, mere skiller end samler, vurderer Christian Bro.

Annonce

Min største udfordring er om diskussionen om træfældningen skiller parterne.

Christian Bro (S) formand for miljø- og teknikudvalget

Ærgrer sig

Han ønsker ikke at tage stilling til, hvordan han oplever skovhugsten, som fra nogles side bliver betegnet som meget voldsom. Blandt andet har tidligere formand for DN i Fredericia Ole Klottrup kaldt fældningen en massakre.

- Det er hans valg, men det er Danmarks Naturfredningsforening, som vi forhandler med sammen med skovejerne. Jeg synes, at vi har haft en fin dialog, og vi har forsøgt at slå fast, at det, der ligger på bordet, nu kun er et oplæg. Det er først, når der ligger et fredningsforslag, at skovdriften kan blive påvirket, mens fredningen bliver behandlet, siger Christian Bro.

Oplægget har været i høring, og kommentarerne kommer til at indgå i det endelige fredningsforslag.

- Det skal vi have klar hurtigst muligt, så vi kan komme videre med sagen, siger Christian Bro.

Han ærgrer sig over, at debatten omkring skovene er spidset til i kølvandet på skovhugsten.

- Det fremmer bestemt ikke dialogen, og når der bliver skovet kraftigt i nogle områder, så modsvarer det det billede, man ellers har ønsket at give af, at skovejerne passer skoven for naturens skyld. Det handler også om indtægter, og det er reelt nok, siger Christian Bro.

Naturkanon giver flere besøg

Fredningsoplægget indeholder en række nye stier, som skal binde skoven sammen for de besøgende. Det har givet anledning til kritiske kommentarer i høringen, men Christian Bro fastholder, at stier vil være en beskyttelse af naturen. Og med udpegningen af Treldeskovene og Trelde Næs i den nye naturkanon, ser han det som ekstra vigtigt at få med i planen.

- Vi er meget glade for at være en del af den nye kanon, men det kommer sikkert til at betyde, at endnu flere vil besøge skovene. Det vil vi gerne kunne styre, og hvis man får anlagt et stiforløb, som skovgæsterne kan følge, så viser al erfaring, at det freder den øvrige del af skoven, siger Christian Bro.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Svar på kritik: Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi

Læserbrev: I Fredericia Dagblad 17. februar stiller Søren Haastrup (Alternativet) byrådet en række kritiske spørgsmål vedrørende Fredericia Byråds beslutning om at købe den såkaldte Voss-grund på Vester Voldgade. Det er fint både at være kritisk og stille spørgsmål, da det hylder mit princip om åbenhed. Så tak for anledningen til at svare og forklare min holdning til lokalpolitisk håndværk. Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi, altså handelsværdien. Der indgår en række veluddannede og meget kompetente personer i den gruppe, der rådgiver os politikere om jordkøb. Jeg har al grund til at tro, at værdien er korrekt fastsat og har dermed ingen grund til, af denne årsag, at frasige erhvervelsen. Historisk set blev udledning af forskellige kemikalier m.m. ikke anset som en forurening - beklageligvis. Men med nutidens viden og teknologi har jeg det fint med, at grunden nu renses i det omfang, eksperterne anbefaler. I forbindelse med erhvervelsen laves der en samlet vurdering af grundens værdi, når den er klar til at blive taget i brug. Der er derfor ikke noget odiøst i, at der skal betales for oprensningen. Derimod glæder jeg mig over, at Fredericia Kommune investerer i en vigtig matrikel. En investering, der kan komme borgerne til gode. Søren Haastrup efterlyser mere åbenhed og gennemsigtighed i det lokale politiske arbejde. Såfremt hans efterlysning udspringer af en opfattelse af lukkethed og uklarhed om vores dispositioner, vil jeg opfordre Søren Haastrup til at være deltagende i de fora, der i samarbejde med borgerne sætter dagsordenen.

Fredericia

Ved du noget?: Uønsket vaskebjørn kørt ned ved afkørsel 59

Annonce