Annonce
Fredericia

Travlt lyskryds finindstilles: Du kommer snart lettere igennem ved Taulov

Fra venstre i billedet skærer Østjyske Motorvej E45 sig fra nord mod syd. Afkørsel 60b Taulov N ses. Til venstre for motorvejen lyskrydset ved Mobilhouse (tidligere Fredericia Skurvogne) på Skærbækvej. Krydset er travlt og skal nu finindstilles, så trafikken glider bedre og miljøet skånes for CO2 ved mange nedbremsninger og accelerationer. Luftfoto: Skråfoto, Kortforsyningen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Signaler på Skærbækvej ved motorvejsafkørsel 60b Taulov N tilpasses trafikkens strøm. Miljøet vinder også.

Fredericia: Vejdirektoratet er i gang med at finindstille hundredvis af trafiksignalanlæg over hele landet.

Arbejdet skal hjælpe trafikanterne hurtigere frem, og samtidig medfører det også miljøgevinster.

Blandt andet når man kommer fra Østjyske Motorvej E45 ved 60b Taulov Nord og ned på Skærbækvej, hvor Mobilhouse (tidligere Fredericia Skurvogne) ligger.

Annonce

- Selv små ændringer kan have en mærkbar effekt. Ved at justere trafiksignalerne, så de passer bedre til trafikflowet, kommer bilisterne hurtigere frem, udtaler transportminister, Benny Engelbrecht (S), i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet:

- Samtidig bidrager det til at nedbringe CO2-udledningen.

Sker inden sommer

Finindstillingen af trafiksignalanlæggene, som lyskryds hedder i fagsproget, sker inden sommerferien.

Helt konkret er 120 af i alt godt 300 trafiksignalanlæg på det overordnede vejnet gennemgået og justeret dér, hvor det har været nødvendigt - eller de står til at blive justeret.


Anlæggene indstilles som sagt efter trafikflowet, men også i forhold til andre trafiksignalanlæg og trafikken fra tilstødende veje.


Anlæggene indstilles som sagt efter trafikstrømmene på stedet, men også i forhold til andre trafiksignalanlæg i nærheden og trafikken fra tilstødende veje. Så man eksempelvis får grøn bølge som bilist. Det er en forholdsvis simpel manøvre, oplyser Vejdirektoratet.

Ofte er der tale om mindre justeringer af de enkelte anlæg. Det kan desuden være noget så simpelt som kontrol af, om vind og vejr har tæret lidt på elektronikken i de skabe, der styrer rødt, gult og grøn - og om der derfor skal udbedres noget, fortæller Vejdirektoratet til Fredericia Dagblad.

Også i Snoghøj

Udover lyskrydset på Skærbækvej er lyskrydsene på Snoghøj Landevej ved frakørsel 59 Taulovmotorvejen E20 også netop ombygget og finindstillet af Vejdirektoratet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce