Annonce
Fredericia

Trods byggeri af 70 ekstra huse: Beboere får nej til ny vej

Søren Lønberg Larsen sidder i bestyrelsen for Grundejerforeningen Overmarken. Herfra har man gjort bemærkninger til lokalplanforslaget, fordi man er bekymret for mere trafik på stamvejen. Sønnerne Victor og Noah drøner i lighed med Overmarkens andre børn rundt på villavejen, og er der ekstra trafik i farvandet, bliver en advarselskegle stillet ud midt på vejen. Grundejerforeningen har været i dialog med forvaltningen om hastighedsdæmpende foranstaltninger, og det arbejde sker nu. Foto: Nana Hanghøj
En ny lokalplan gør det muligt at opføre en bebyggelse på 70 tæt-lav huse på Overmarken i Skærbæk. Rækkehusene erstatter villaer, som skulle have fuldendt udstykningen. De nuværende beboere havde håbet på ny tilkørselsvej til rækkehusbebyggelsen, men det sker ikke.
Annonce

Skærbæk: Når byrådet om kort tid har givet det endelige blå stempel til en lokalplan for Overmarken i Skærbæk, kan der sættes gang i byggeri af tæt-lav bebyggelse ved Skærbækvej. Med lokalplanen bliver der mulighed for rækkehuse frem for de ellers planlagte villaer i udstykningen.

By- og planudvalget har netop godkendt lokalplanen endeligt, og i den taget hensyn til spørgsmål om stiadgang og terrænregulering, men ikke efterkommet et ønske fra de nuværende beboere på den eksisterende del af Overmarken om, at den nye bebyggelse skal have vejadgang via en ny vej fra Skærbækvej.

I grundejerforeningen havde man ønsket den nye vej, fordi man frygter at trafikbelastningen bliver for stor på Overmarken, når der bygges 70 huse frem for de planlagte 25-30 villaer. Men det blev et nej til det ønske på baggrund af vurderinger fra embedsmændene i vej- og parkafdelingen.

Det vil give konflikt med en forventet dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Langelandsvej og Skærbæk Ringvej, da dobbeltrettede cykelstier forbi sideveje altid giver trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.

Vej- og parkafdelingen

Annonce

Ny tilslutning er en dårlig løsning

Formand for udvalget Steen Wrist Ørts henviser således til en vurdering, som siger, at omkring halvdelen af de nye boliger vil benytte den østlige adgang fra Overmarken. Dermed vil forøgelsen af forventede biler i krydset ved den nuværende bebyggelse være begrænset i forhold til de oprindelige planer.

Trafiksikkerhedsmæssigt er der ingen grund til at tro, at Overmarken ikke kan håndtere både trafikken fra det eksisterende boligområde og det nye lokalplanområde, lyder konklusionen. Desuden vil en ny vejtilslutning til Skærbækvej være en dårlig løsning.

- Det vil give konflikt med en forventet dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Langelandsvej og Skærbæk Ringvej, da dobbeltrettede cykelstier forbi sideveje altid giver trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Desuden udgør sideveje til veje udenfor byzone altid en større risiko for vigepligtsuheld og uheld med svingende trafik, da hastigheden er højere end i områder skiltet med byzonetavler, konstaterer forvaltningen.

Fra grundejerforeningens side havde man alternativt til en ny vejføring lagt op ti,l at der kan etableres bump eller andre hastighedsdæmpende faciliteter på Overmarken, og det er der dialog omkring, fremgår det af sagen.

Overmarken og dermed Skærbæk kan se frem til ny bebyggelse ved indfaldsvejen før Brugsen. Det er velkomment fra både naboer, forretningsliv og beboerforening. Grundejerne på den eksisterende del af Overmarken havde dog gerne set anlagt en selvstændig vej ind til den nye bebyggelse, men trafikalt vil det være en dårlig løsning, lyder det fra forvaltningen, som vurderer at den eksisterende Overmarken kan bære belastningen. Tegning: Fredericia Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce