Annonce
Fredericia

Udvalg overskrider budgettet med knap ni millioner kroner: Flere socialt udsatte har brug for botilbud

Social- og beskæftigelsesudvalget overskrider budgettet med næsten ni millioner kroner i 2019, som tallene ser ud nu. Udvaæget vil dog ikke bede om en ekstrabevilling men forventer at kunne finde pengene indenfor eget budget, oplyser formand Peder Tind (V). Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Ledighedstal er ubekendt faktor, som kan koste på bloktilskuddet.

Fredericia: Der er lagt op til et merforbrug på budgettet på 8,9 millioner kroner inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Årsagen er, at der er brugt flere penge på en række områder, som kan være svære at forudse ved årets begyndelse. Budgetoverskridelsen på 8,9 millioner kroner er ud af et forventet budget på godt 963 millioner kroner.

Forklaringen på overskridelserne af budgettet er hovedsageligt, at flere borgere har brug for botilbud. Det er socialt udsatte borgere.

- Det er komplekst. Det er svært at forudse, hvor mange der har brug for et botilbud, når året begynder, fortæller formand for social- og beskæftigelsesudvalget Peder Tind (V).

Der er også nogle områder på budgettet, som ikke bruger så mange penge som planlagt. Det er blandt andet, at der ikke kommer så mange flygtninge som forventet, og der er færre borgere på forsorgshjem. "Overskuddet" herfra er regnet med i overskridelsen.

Det er komplekst. Det er svært at forudse, hvor mange der har brug for et botilbud, når året begynder.

Peder Tind (V), udvalgsformand

Udgifter til misbrugsbenhandling

Der er blandt andet flere misbrugere i ekstern døgnbehandling end forventet. Det giver en overskridelse på budgettet på 3,6 millioner kroner.

Desuden er der flere unge med autisme, som vælger den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse i andre kommuner end Fredericia, hvilket er dyrere, end hvis de havde valgt ungdomsuddannelsen i Fredericia.

Samtidig har Fredericia Kommune flere udgifter til såkaldte tomgangssengepladser i Region Syddanmark, hvilket koster 2,1 millioner kroner mere end forventet.

Beder ikke om ekstra bevilling

Driften af "Din indgang", som er et tilbud til socialt udsatte over 18 år, koster to millioner kroner ekstra. De penge er dog overført fra sidste år, så derfor er det reelt knap syv millioner kroner, social- og beskæftigelsesudvalget skal ud og finde.

Social og beskæftigelsesudvalget har ikke planer om at bede om ekstra bevillinger, men forventer at kunne finde pengene på eget budget.

Et af de udgiftsposter, som formand Peder Tind især gerne vil gøre noget ved er pengene til de såkaldte tomgangssengepladser i psykiatrien. Kommunen er forpligtet til at betale for, at sengene står til rådighed - om de bliver brugt eller ej. Peder Tind vil blandt andet tage kontakt til andre kommuner og forsøge at råbe ministeren for området op.

- Vi skal frem til, hvordan man kan lave en mere fleksibel løsning, så man sikrer, at pengene bliver brugt på den rigtige måde, siger Peder Tind.

103 nye fleksjob

Der er dog en ubekendt faktor. De seneste tal fra jobindsats.dk viser, at ledigheden i Fredericia Kommune stadig er høj sammenlignet med andre kommuner. Det kan koste i bloktilskuddet ligesom sidste år, hvor kommunen fik 19 millioner kroner mindre end forventet. Hvis bloktilskuddet falder, vil de penge altså også mangle i kommunekassen.

- De samme tal kan sagtens gøre sig gældende i år. Vi har ikke fået midtvejsreguleringen endnu, så vi ved det ikke, siger Peder Tind.

Derfor bliver det i højere grad vigtigt at få de ledige i job. I øjeblikket er Fredericia Jobcenter i gang med en større omstilling baseret på analyser af jobcentrets indsats overfor de ledige. Desuden har social- og beskæftigelsesudvalget besluttet at flytte penge fra aktiveringstilbud for ledige til en stærkere indsats i samarbejde med lokale virksomheder.

- Vi skal investerer i jobcentret. Hvis vi skal øge velfærden, handler det om at få flere folk i arbejde. Vi kan jo se, vi rykker os på statistikkerne, men vi rykker os ikke så hurtigt, som andre kommuner i landet. Det seneste halvandet år har vi sat mange ting i værk, som jeg forventer mig meget af, men det tager tid, erkender Peder Tind om det, han kalder det lange seje træk.

Et af de områder, hvor det er lykkedes kommunen at få ledige i job, er inden for fleksjob. Indtil videre er der skabt 103 nye fleksjob i 2019. Målet er 164 ved årets udgang. Det ville i så fald være 50 flere end sidste år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
FC Fredericia

Minut for minut: FC Fredericia havde masser af chancer - men tabte alligevel til gæsterne fra Amager

Annonce