Annonce
Trekantområdet

Udvalg udsætter drøftelse af Vandel-skoles fremtid: Vil gerne kunne drøfte sagen face to face

Børne- og familieudvalget besluttede torsdag at udsætte drøftelsen om fremtiden for skolen i Vandel til næste udvalgsmøde, hvor politikerne atter kan mødes fysisk. Spørgsmålet om skolens fremtid er så vigtigt, at der er behov for at kunne drøfte den ansigt til ansigt, lyder det fra formanden. Foto: Vibeke Frost Oxholm
Børne- og familieudvalget valgte torsdag at udsættelse drøftelse af, hvad der skal ske med Firehøjeskolens afdeling i Vandel, til næste udvalgsmøde, hvor politikerne atter må holde fysiske møder.
Annonce

Vandel: I disse coronatider er der blevet gennemført mange online-møder rundt om i landet. Det gælder også i Vejle Kommune, hvor politikerne de seneste måder har holdt udvalgsmøder online.

Men ikke alle emner egner sig til at blive drøftet via computerskærme. Det mener børne- og familieudvalget, som torsdag valgte at udsætte punktet om Firehøjeskolens Vandel-afdeling. Skolen har gennem de seneste år oplevet et faldende elevtal, og prognoser viser, at elevtallet de kommende år vil falde yderligere.

Derfor var der lagt op til, at udvalgets politikere skulle drøfte skolens fremtid.

- Der var i udvalget stor enighed om, at det her er en vigtig sag, som har stor betydning i Vandel-området. Det er derfor en sag, vi ønsker at behandle ordentligt, og derfor valgte vi at udsætte den til næste udvalgsmøde 18. juni, hvor vi atter mødes fysisk, forklarer udvalgsformand Torben Elsig-Pedersen (R).

Skolen i Vandel

Firehøjeskolens afdeling i Vandel har de seneste år mærket et faldende elevtal og har i indeværende skoleår 72 elever. Vejle Kommunes prognoser peger på, at nedgangen i elevtallet vil fortsætte de kommende år.

Derfor skal børne- og familieudvalget i Vejle Kommune drøfte, hvad man i fremtiden skal gøre med skolen.

Forud for drøftelserne er der tre scenarier i spil:

1. Man fortsætter med at drive skolen som nu med elever på klassetrinene 0.-6. Det kræver dog, at kommunen tilfører ekstra økonomiske ressourcer end via den almindelige fordelingsmodel.

2. Man nedlægger skolen i Vandel og samler eleverne på Firehøjeskolens afdeling i Ny Nørup. Det vil give en årlig besparelse på cirka 1,5 millioner kroner ifølge forvaltningens beregninger.

3. Man opretter et såkaldt børneunivers med eleverne på 0.-3. klassetrin i et tæt samarbejde med Firehøje Børnehave. Det vil stadig kræve en tilførsel af ekstra ressourcer, men færre end ved første scenarie.

Udvalget valgte torsdag at udsætte drøftelserne til næste udvalgsmøde 18. juni.

Annonce

Dialog med skolebestyrelsen

Forud for udvalgsmødet vil Torben Elsig-Pedersen og næstformand i udvalget Anja Daugaard (LA) tage kontakt til formandsskabet i Firehøjeskolens skolebestyrelse med henblik på at aftale en indledende dialog.

- Vi vil meget gerne høre skolebestyrelsens syn på sagen. Vi har sikkert mange ting, vi gerne vil spørge til eller gerne vil drøfte, men vi har ikke nogen dagsorden. Det er et tænkt som et lyttemøde, hvor vi forhåbentlig får nogle synspunkter, som vi kan bruge i de videre drøftelser, siger Torben Elsig-Pedersen.

Efter udvalgsmødet 18. juni ønsker politikerne at mødes med skolebestyrelsen endnu engang.

- Det, der ligger os meget på sinde i den her sag, er, at vi får en proces med en god dialog, hvor vi får vendt alle muligheder. Én af de ting, vi kunne kigge på, er, hvordan man får flere familier til at tilvælge skolen i Vandel. Lige nu er det kun cirka 40 procent af forældrene, der søger skolen, hvilket er meget lavt. Kan man gøre noget for at ændre søgningen, så måske 80 procent vælger den - for så ville der ikke være noget problem, forklarer han.

Annonce

Kompliceret sag

Men der er brug for, at man tager en beslutning om, hvad der skal ske med skolen.

- Skolen står i en meget udfordrende situation med så lavt et elevtal. Vi er nødt til at træffe en beslutning om, hvad der skal ske, lyder det fra Torben Elsig-Pedersen.

En af mulighederne, der er i spil, er at lukke skolen og samle alle eleverne på Firehøjeskolen i Ny Nørup.

- Men det er altid en meget alvorlig sag, hvis man lukker en skole, fordi det har stor betydning for hele lokalsamfundet. Derfor er det en meget kompliceret sag, som vi har brug for at få drøftet godt igennem på en ordentlig måde, siger udvalgsformanden, der understreger, at udvalgspolitikerne på nuværende tidspunkt ikke hælder til hverken den ene eller den anden løsning.

- I nogle sager har man lidt på forhånd en fornemmelse af, hvad retning flertallet peger i, men det gør sig ikke gældende i den her sag. Her går vi alle ind i den med et åbent sind, så vi er åbne overfor alle de muligheder, der må være, lover Torben Elsig-Pedersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce