Annonce
Læserbrev

Vi tillader os at være uenige med Venstres politiske prioriteringer og grundlæggende synspunkter

Læserbrev: I JydskeVestkysten den 3. oktober fremsætter borgmester Jørn Pedersen udtalelser om vores arbejde som udvalgsformænd. De er desværre så langt fra realiteterne, at det kræver en kommentar:

Jørn Pedersen påstår at SF og Enhedslisten er skyld i overforbruget på henholdsvis social- og sundhedsområdet og på handicapområdet.

Overforbruget på de to områder vi er udvalgsformænd for, skyldes ikke et ønske, vi har. Tværtimod. Det skyldes, at flere har brug for hjælp, som de har lovkrav på. Den tendens er desværre stigende, og det er den overalt i landet.

Det håber vi, der er enighed om i hele byrådet, og derfor er det trist, at borgmester Jørn Pedersen fremturer med, at vi er de skyldige i den sammenhæng.

Jørn Pedersen påstår, at SF og Enhedslisten ikke ville deltage i opbremsningen på vores udvalgsområder.

Det var ikke os som formænd, der besluttede, at der ikke kan spares på social- og sundhedsområdet og de handicappede. Den beslutning blev truffet enstemmig af de to udvalg. Vel at mærke er der borgerligt flertal i begge udvalg. Så det er heller ikke sandt.

Jørn Pedersen påstår, at SF og Enhedslisten gerne vil modtage penge fra fællesskabet til betaling for overforbruget i 2019 på de to områder, men vil ikke bidrage. Heller ikke det er sandt. Vi har begge accepteret, at de to udvalgsområder bidrager med hver 1,5 % af budgettet i 2020 i en solidarisk lige løsning med byrådets øvrige udvalg.

Kære Jørn Pedersen; Vi tillader os at være uenige med Venstres politiske prioriteringer og grundlæggende synspunkter. Vi respekterer, at vi er uenige. Men vi beder os venligst fritaget for usande fremstillinger af vores arbejde som udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

DBU-folk reagerer: Besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse - sunde og raske borgere er en god forretning

Læserbrev: Er frivilligheden og foreningslivet bare en udgift eller en vigtig og værdiskabende faktor for en kommune? Det spørgsmål trænger sig på, når man med bekymring kan læse, at Fredericia Kommune bl.a. har planer om at spare en halv mio. kr. væk på "udendørs idrætsanlæg" på det kommende budget. Det vil konkret betyde, at fodboldklubbernes frivillige frem over selv skal ud at slå græs og kridte baner op - oveni alle de mange andre opgaver, som dagligt skal løses i en forening. I Trelde GI’s fodboldafdeling er der nervøsitet for, at man som en konsekvens må lukke hold og sende spillere til andre klubber. Yderste konsekvens er at lukke hele fodboldafdelingen. Hvis det sker, vil der kun være seks fodboldklubber tilbage i Fredericia Kommune, der allerede ligger utroligt lavt i antal, når man sammenligner med kommuner med ca. samme indbyggertal. Og så er det desværre en kendsgerning, at Fredericia Kommune i forvejen er et af steder i Jylland, hvor der er færrest aktive fodboldspillere set i forhold til indbyggertallet. Kun på Samsø er tallet lavere. Der er med andre ord rigtig mange faktorer, der peger på, at der er behov for investeringer i breddefodbolden og foreningslivet i Fredericia. Ikke besparelser og nedskæringer. Og foreningslivet og frivilligheden er altså ikke en unødvendig luksus. Det er tværtimod en motor til at skabe sundhed, tryghed og fællesskab i ethvert lokalsamfund. En undersøgelse fra Damvad Analytics viser faktisk, at de frivillige timer, der bruges i fodboldklubberne, medfører mellem 400 mio. kr. og 1,1 mia. kr. i besparelser årligt for det danske samfund, bl.a. på grund af færre sygedage. Derfor håber vi, at kommunalpolitikerne vil se midlerne til et stærkt foreningsliv og velfungerende fodboldklubber som en investering i kommunens samlede trivsel og råstyrke. Sunde og raske borgere er en god forretning - også for kommunen. Det er heller ingen hemmelighed, at mange potentielle tilflyttere, i særdeleshed børnefamilier, vægter et godt foreningsliv som en afgørende faktor for valg af bopæl. Netop en udfordring, som aktuelt italesættes af politikerne i Fredericia. Mon besparelser på foreningslivet vil stimulere tiltrækningskraften på nye indbyggere? I DBU er vi altid åbne for dialog med kommunerne omkring fodboldens udvikling, og hvad vi kan bidrage med. Vi er er også indforståede med, at økonomien for kommunerne er en kompleks sag, men vi vil argumentere for, at besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse på både kort og langt sigt. Foreningslivet er ikke noget, der bare er der. Det kræver prioritering. For de frivillige har altså nok at lave. Og de gør en kæmpe forskel. Også i Fredericia.

Annonce