Annonce
Middelfart

Udvikling: Borgermøder skal afklare fremtiden for Gelsted, Gamborg og Strib

Kortet her viser de tanker, der er for Gamborg-området. Illustration: Middelfart Kommune
Annonce

Nordvestfyn: Hvor skal der bygges, og hvordan skal boligområderne indrettes?

Det skal fastlægges i den kommende Kommuneplan 2021. For at fortælle om kommunens planer, og høre borgernes tanker, besøger kommunens planafdeling i august Gamborg, Gelsted og Strib. Der er i disse lokalsamfund særlige forhold, som der skal tages stilling til i kommuneplanen, når det handler om, hvordan områderne kan udvikle sig i forhold til boliger.

I Gamborg handler det om et mindre område vest for Gamborgvej ved indkørslen til byen fra nord og et område nord for Østerbyvej. Byrådet har tidligere søgt Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at udlægge to nye arealer til boligformål i Gamborg. Det er en forudsætning, at Erhvervsstyrelsen tillader, at de to arealer kan bruges til nye boliger, og planlæggerne lægger op til en snak om, hvilke boformer der i givet fald skal arbejdes videre med i de to områder

Annonce

Møllevej i spil

Ved Gelsted handler det om, hvor der kan være flere boliger og om der er mulighed for at udvide det eksisterende område til erhverv. Med hensyn til boliger overvejes det at udlægge et nyt mindre område nord for Møllevej med en eventuel tilsvarende reduktion af området syd for Møllevej. Desuden foreslås et nyt mindre areal ved Grønnegade og at lade det uudnyttede areal vest for Gelstedvej udgå af kommuneplanen, så der ikke kan bygges nye boliger her.

I forhold til erhvervsudbygning overvejes det - for at sikre udviklingen af Carl Hansen & Søn - at inddrage et areal øst for Carl Hansen & Søn ved Hylkedamvej på cirka syv hektar.

I Strib er der bygget meget de seneste år, og der er behov for at se på nye områder. Placeringen af nye boligområder skal tage hensyn til de naturskønne omgivelser, som Strib er omgivet af. Planlæggerne vil gerne høre borgernes mening om, i hvilken retning Strib skal udbygges, og hvilke boformer der skal arbejdes videre med.

Annonce

Tilmelding til møderne

Har man lyst til at høre mere og give sit besyv med, er alle velkomne til at deltage. Det er dog nødvendigt med en tilmelding til møderne i Gamborg og Gelsted (af hensyn til coronaforholdsregler da de holdes indendørs). Link til tilmelding kan findes på siden https://www.middelfart.dk/kommuneplan. Der er frist for tilmelding den 10. august.

Der er møde i Gamborg 12. august, Gelsted 13. august og Strib 20. august.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce