Annonce
Fredericia

Unge fra Skærbæk må med bussen 82 minutter før det ringer ind på gymnasiet

Det tager en krig at komme med bybus fra Skærbæk til Fredericia Gymnasium - hvis man medregner ventetiden, inden undervisningen begynder. Det rammes en gruppe unge i den lille havneby af, men der er ikke hjælp på vej lige nu, selvom politikere og busplanlæggere længe har været klar over problemet. Som så ofte før handler det om praktiske forhindringer og penge. Arkivfoto: Angelina Owino

Den 11 km lange skolevej fra havnebyen til uddannelsesinstitutionen på Nørrebrogade er besværlig. Der er dog ingen udsigt til løsning før tidligst i sommeren 2019.

Fredericia: Hvis en gymnasie- eller hf-elev fra Skærbæk skal med kollektiv transport i skole, må turen indledes 82 minutter før, det ringer ind.

Bybus 4 går fra Skærbæk Ringvej klokken 06.43. Den er på banegården 07.11. Herfra kører 6'eren 07.22. Den standser tæt på Fredericia Gymnasium på Nørrebrogade tre minutter senere. Undervisningen begynder klokken 08.05.

Imidlertid er der ikke udsigt til en snarlig løsning, selvom både Fredericia Kommune og det regionale trafikselskab, Sydtrafik, er klar over den dårlige buskorrespondance.

Annonce

Busdrift er et puslespil

Det er et puslespil at lave om på buskørsel. Selvom serviceforbedringer måtte bevilges.De store skift i Sydtrafiks køreplaner sker i sommerferier. I december det foregående år får det regionale trafikselskab ønsker og serviceniveau meldt ud fra kommunerne i Sydtrafiks område.

For de fastlægger niveauet. Det koordinerer Sydtrafik så med de private vognmænd, der kører bybusser og rutebiler.

Busselskaberne får puslespillet i marts, da de skal have nogle måneder på grund af varslingsfrister i forhold til chaufførerne - og så kan køreplanerne træde i kraft i sommeren.

Op før de går i seng...

- Problemet er, at alle bybusser er ude at køre på det tidspunkt, fordi der er mange skolebørn og andre passagerer om morgenen, siger formanden for kommunens miljø- og teknikudvalg, Christian Bro (S):

- Så vi skulle betale til en ekstra bus og til driften, og det er altså voldsomt dyrt. Jeg har hørt tallet 250.000 for en bus. Dertil kommer jo så løn og så videre til chauffører. Det er der ikke penge til.

Christian Bro udtalte ellers i Fredericia Dagblad i januar i år, at "som det er nu, skal de unge jo nærmest op, før de er gået i seng. Ellers kan de ikke nå frem i tide. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det vil vi gerne have lavet om".

Det bliver der imidlertid ikke lige med det samme.

Flere budgetpenge i 2019?

Et enigt byråd har i budgettet for 2018 besluttet at analysere hele den kollektive transport.

Selvom analysen - der laves senere på efteråret - peger på muligheder for omlægninger af eksempelvis bybuskørslen, så kan de rent praktisk først træde i kraft efter sommerferien 2019.

Men i de aktuelle forhandlinger om kommunens budget for 2019 kunne dit parti eller den forvaltning, du er politisk chef for, jo indstille, at der sendes flere penge over til kollektiv transport?

- Det har vi ikke konkrete planer om. Lad mig sige det på den måde, at så længe, den kollektive transport i Fredericia slæber rundt med et oparbejdet underskud på fire millioner kroner, så skal vi gnave af på den gæld først.

Christian Bro vil ikke udtale sig om, om han personligt mener, der skal ekstra penge til kollektiv trafik:

- Nej, for budgettet forhandles for vores vedkommende af vores gruppeformand og af borgmesteren.

Dog dialog i gang

Miljø- og teknikformanden peger i øvrigt på, at de seneste opgørelser faktisk viser øget passagertal i bybusserne:

- Ja, vi holder budgettet, selvom Rejsekortet har gjort det billigere for mange. Det tyder på reel fremgang, og så siger sund fornuft, at man skal være varsom med omlægninger for ikke at miste passagerer igen.

- Men jeg ved også, at der er en dialog i gang om mulighederne for bedre betjening af Skærbæk, tilføjer Christian Bro.

Det bekræfter Lotte Stensberg, afdelingschef for Plan, Udvikling og HR i det regionale trafikselskab, Sydtrafik:

- Ja, Fredericia Kommune og en af vores trafikplanlæggere ser lige nu på sagen.

Analyse på vej

Souschef i Fredericia Kommunes teknik- og miljøforvaltning, René Olesen, forklarer, at den kommende analyse af den kollektive transport i kommunen - ikke mindst bybuskørslen - baseres på anonymiserede data fra Rejsekortet. Analysen laves til november. Da har det været muligt at trække tal om eksempelvis på- og afstigninger og antal passagerer i busserne i et halvt år, og så kan data reelt bruges til noget statistisk.

- Tidligere byggede lignende undersøgelser på fysiske tællinger i busserne i en uge. De nye data er mere valide, oplyser René Olesen:

- Analysen kan måske give os en idé om, om nogle ruter kan omlægges, om busser kan frigøres, og om nogle afgange kan ændres.

Teknik- og miljø-souschefen forklarer, at der for eksempel om morgenen kører en del såkaldte dubleringsbusser på skolebusruter i kommunen:

- Fordi der er mange skolebørn at transportere. Og busserne er fulde, men vi skal i den kommende analyse se på, om vi måske kan omdirigere nogle. For eksempel til gavn for borgerne i Skærbæk.

René Olesen understreger dog, at de skolebørn, der er, stadig skal kunne komme sikkert med bus i skole.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce