Annonce
Fredericia

Unge tager ansvar for fokus på seksualitet

Cecilie Vestergaard Poulsen og Katrine Kirkeby har stiftet elevorganisationen FG Sex og Samfund, som er en helt ny organisation på Fredericia Gymnasium med fokus på seksualitet og grænser. Foto: Lærke Wittenberg
Elever opretter tabubrydende organisation på Fredericia Gymnasium med fokus på seksualitet og grænser. Organisationen får stor opbakning fra både lærere og elever.

Fredericia: To unge 2.g’ere på Fredericia Gymnasium har besluttet sig for at oprette en splinterny elevorganisation. Cecilie Vestergaard Poulsen og Katrine Kirkeby er hjernerne bag den tabubrydende, italesættende og grænseudfordrende elevorganisation FG Sex og Samfund.

- Organisationen har til formål at sætte fokus på fri seksualitet, krop og grænser og rettigheder, lyder det fra Cecilie Poulsen.

Fredericia Gymnasium har mange elevorganisationer, men FG Sex og Samfund skiller sig ud, da den beskæftiger sig med nutidige og relevante samfundsproblemstillinger. Et fokuspunkt i den elevstyrede organisation er, at det er vigtigt at respektere både andres og egne grænser.

Organisationen har til formål at sætte fokus på fri seksualitet, krop og grænser og rettigheder.

Cecilie Poulsen

Fedt initiativ

De studerende på Fredericia Gymnasium ser organisationen som noget, der kan hjælpe andre til at snakke højt om grænser og sex.

De fire unge, vi har snakket med, synes, at organisationen er et fedt initiativ, og at det er vigtige emner, der bliver taget fat i.

To drenge fra 1.g siger om deres forventninger til organisationen:

- Det er vel et sted, hvor man kan komme og snakke om, hvad man vil, uden at nogen dømmer en, eller et sted, hvor man kan komme ud med sine tanker.

At have en organisation, hvor man kan være sig selv og snakke med andre om seksualitet og grænser, mener de ikke, man vil se ned på, men i stedet opfatte som en positiv ting, der kan sprede et budskab om, at det er okay at være den, man er.

Oplysning og forebyggelse

Organisationen har fået stor opbakning fra lærere på skolen.

Kristoffer Simmelhag Fabricius, der er lektor i latin og oldtidskundskab, mener, at "organisationen er med til at gøre opmærksom på, at det er okay at sige nej, og det er okay at have en grænse for, hvor langt den anden må gå."

Bente Mølby Rask, lektor i religion og historie, mener også, at det er et godt initiativ af eleverne, og påpeger, at "det virker til, at nogle unge er meget fremme i skoene med hensyn til det her emne, hvor de fleste andre elever sådan set virker ret uforstående - måske er Fredericia bare en lidt lille by”.

Lærerne på Fredericia Gymnasium mener, at elevorganisationen er et super tiltag til et lille lokalt samfund. De håber og tror på, at organisationen vil være med til at oplyse mennesker og i bedste fald forebygge sager om krænkelse.

Organisationen kommer for alvor på banen i starten af næste skoleår, hvor budskabet vil blive udbredt, nye medlemmer komme til, og tabuer skal brydes ned.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce