Annonce
Læserbrev

Ungeklimaråd i Kolding kommune

Læserbrev: Med tilblivelse af ungeklimarådet i Kolding kommune venter ”alle” spændt på, hvad og hvilke ideer, i hvilken virkelighed denne gruppe kan tilfører Kolding kommune samt indbyggerne noget brugbart.

Hvad har bragt vores samfund hertil - hvorfor og hvordan er Danmark blevet en del af den rigeste verden, den korte udgave, fordi vi har brugt de menneskelige ressourcer optimal. Alt handler om udvikling, optimering, uddannelse, sundhed, omsorg samt meget andet, som vi i hverdagen tager for givet og derfor næppe registrerer.

De første signaler jeg er gjort bekendt med (gennem pressen) går mere på gruppemedlemmernes personlige oplevelser og holdninger til eks. et rygestop. Dette vil straks kunne måles og mærkes i egen krop, jeg/andre vil aldrig oplever klimaændringer af den vej. Men det tæller på en anden bane, nemlig - forbrugsafhængighed barometeret, som er den direkte årsag til klimadebatten.

Jeg kan nemt frygte, at ungeklimarådets tilblivelse vil blive gjort med ”ført” hånd. ”Store” guruer vil formulere strategien, og dermed bliver de unge mennesker rene statister i endnu en fordrejet klima debat.

Jeg vil gerne invitere ungeklimarådet på en tur til Stubbum, hvor et klimaprogram er under udformning. Under navnet: Klima pleje. Første del af projektet er opgravning af vejgrøfter langs vejnettet, så vi forebygger oversvømmelser forårsaget af blokeringer af aftrækket. Arbejdet foregår bæredygtigy, klima skånsom og ikke mindst sundt for krop & sjæl - nemlig med skovl og spade.

I forbindelser med den fysiske kontakt med naturen kommer der en masse viden, som blandt andet går på eksempelvis flere landmænd pløjer langt ud over egen skel og dermed ødelægger den sparsomme natur, der stadig er vild.

Turen til Stubbom skal naturligvis foregå Co2 neutral, nemlig på cykel. Pressen er hermed inviteret.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

DBU-folk reagerer: Besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse - sunde og raske borgere er en god forretning

Læserbrev: Er frivilligheden og foreningslivet bare en udgift eller en vigtig og værdiskabende faktor for en kommune? Det spørgsmål trænger sig på, når man med bekymring kan læse, at Fredericia Kommune bl.a. har planer om at spare en halv mio. kr. væk på "udendørs idrætsanlæg" på det kommende budget. Det vil konkret betyde, at fodboldklubbernes frivillige frem over selv skal ud at slå græs og kridte baner op - oveni alle de mange andre opgaver, som dagligt skal løses i en forening. I Trelde GI’s fodboldafdeling er der nervøsitet for, at man som en konsekvens må lukke hold og sende spillere til andre klubber. Yderste konsekvens er at lukke hele fodboldafdelingen. Hvis det sker, vil der kun være seks fodboldklubber tilbage i Fredericia Kommune, der allerede ligger utroligt lavt i antal, når man sammenligner med kommuner med ca. samme indbyggertal. Og så er det desværre en kendsgerning, at Fredericia Kommune i forvejen er et af steder i Jylland, hvor der er færrest aktive fodboldspillere set i forhold til indbyggertallet. Kun på Samsø er tallet lavere. Der er med andre ord rigtig mange faktorer, der peger på, at der er behov for investeringer i breddefodbolden og foreningslivet i Fredericia. Ikke besparelser og nedskæringer. Og foreningslivet og frivilligheden er altså ikke en unødvendig luksus. Det er tværtimod en motor til at skabe sundhed, tryghed og fællesskab i ethvert lokalsamfund. En undersøgelse fra Damvad Analytics viser faktisk, at de frivillige timer, der bruges i fodboldklubberne, medfører mellem 400 mio. kr. og 1,1 mia. kr. i besparelser årligt for det danske samfund, bl.a. på grund af færre sygedage. Derfor håber vi, at kommunalpolitikerne vil se midlerne til et stærkt foreningsliv og velfungerende fodboldklubber som en investering i kommunens samlede trivsel og råstyrke. Sunde og raske borgere er en god forretning - også for kommunen. Det er heller ingen hemmelighed, at mange potentielle tilflyttere, i særdeleshed børnefamilier, vægter et godt foreningsliv som en afgørende faktor for valg af bopæl. Netop en udfordring, som aktuelt italesættes af politikerne i Fredericia. Mon besparelser på foreningslivet vil stimulere tiltrækningskraften på nye indbyggere? I DBU er vi altid åbne for dialog med kommunerne omkring fodboldens udvikling, og hvad vi kan bidrage med. Vi er er også indforståede med, at økonomien for kommunerne er en kompleks sag, men vi vil argumentere for, at besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse på både kort og langt sigt. Foreningslivet er ikke noget, der bare er der. Det kræver prioritering. For de frivillige har altså nok at lave. Og de gør en kæmpe forskel. Også i Fredericia.

Annonce