Annonce
Fredericia

V foreslog lavere skat og fik modvind i byrådet

Venstre foreslår skattelettelser, men socialdemokraten Søren Larsen mener ikke, det er tid til at uddele gaver. Foto: Mette Mørk

Borgmester Jacob Bjerregaard satser igen på et bredt budgetforlig. Men Venstres forslag om nedsat skat mødte modstand i byrådssalen.

Fredericia: Byen rider på en succesbølge, og der er råd til skattelettelser.

Sådan lyder argumentet fra Venstre op til årets budgetforhandlinger, men forslaget mødte modstand mandag aften. Det skete til førstebehandlingen af budgettet i byrådssalen.

- Vi har et fantastisk godt udgangspunkt, men forslag om skattenedsættelser er ikke noget, der er groet i DF's baghave, lød den klare melding fra Dansk Folkepartis Susanne Eilersen.

Annonce

Forslag om skattenedsættelser er ikke noget, der er groet i DF's baghave.

Susanne Eilersen

Gavehumør

Venstre foreslår at nedsætte kommuneskatten fra 25,5 til 25,0 procent. Det kan gavne bosætningen, og der er råd til det, mener partiet.

- Det vil være et stærkt signal, når man andre steder i landet taler om at hæve skatten, hvis vi i Fredericia var klar til at sænke den. Derfor vil vi gerne bringe skattelettelser ind i forhandlingerne, sagde Venstres Peder Tind.

Da Socialdemokraternes gruppeformand Søren Larsen fik ordet, bragte han snakken ind på december-traditioner om manden med det lange, hvide skæg.

- Der er nogle gode gave-idéer, men lad os tage de røde huer af og sammen finde et budget, vi kan stemme for. Vi har nogle kerneområder, der er under pres, og kommunen har brugt for mange penge på nogle områder. Det kan gøre det svært at være i gavehumør, lød det fra Søren Larsen.

Projekter må vente

En halv time før byrådsmødet var der borgermøde i rådhusets forhal. Her gennemgik borgmester Jacob Bjerregaard (S) sit forslag til budgettet. Og beskrev de anlægs- og servicerammer, som Fredericia Kommune er underlagt.

- På anlægsområdet skal kommunerne samlet holde sig på 17,8 milliarder i 2019. Lige nu er der meldt 20 milliarder ind, og Fredericia er en af de kommuner, der har meldt mest ind. Vi får ikke lov til det hele, kan jeg allerede nu sige, sagde Jacob Bjerregaard. Kommunen har blandt andet planlagt investeringer i Fredericia Sundhedshus i 2019.

- De partier, som kommer med i budgettet, vil formentlig sidde og justere det sidste i september. Der vil være områder, hvor vi siger: Det her vil vi rigtigt gerne, men det bliver bare i 2020 i stedet for i 2019, sagde borgmesteren.

Ikke bare en gave til skolerne

Borgmester Jacob Bjerregaard vil udnytte ekstraordinære selskabsskatteindtægter på 190 millioner kroner. De skal føres ud på velfærdområder de kommende fire år, som dermed kan slippe for regeringskrav om årlige effektiviseringer. Det blev kritiseret af Venstre - men rost af Enhedslisten.

- Kravene fra regeringen er reelt besparelser. De kommer nu ud på skoler og plejehjem. Med det forslag ses det tydeligt, at nogen udefra er ved at udhule vores velfærd, sagde Cecilie Roed Schultz.

Borgmesteren vil eftergive en gæld på 20 millioner til skolerne, og det fik god respons - og kritisk tilgang - fra løsgænger Karsten Byrgesen.

- Skolerne må jo have budgetteret med at betale pengene tilbage. Hvilken forskel kommer det nu til at gøre på skolerne? Det vil jeg gerne have en beskrivelse af, så det ikke bare bliver en gave til skolerne, sagde han.

Byrådet forventes at være klar i slutningen af denne måned.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Rally-bil kørte ind i et træ

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Bredt forlig på plads: Flere upopulære spareforslag blev pillet af bordet

Fredericia

Lettelse i Ungdommens Hus efter droppede spareplaner: - Vi var bange for, at ånden på stedet ville dø

Annonce