Annonce
Trekantområdet

Vandel-skole kan være i fare for lukning

For ti år siden var Vandel Skole i fare for at lukke. En lukning blev afværget, da skolen i stedet fusionerede med skolen i Ny Nørup. Men med nedadgående elevtal vil Vejle Kommune igen drøfte fremtiden for skolen i Vandel - herunder er lukning af skolen en mulighed. Foto: Vibeke Frost Oxholm
Prognoser viser faldende elevtal på Firehøjeskolens Vandel-afdeling. Derfor skal børne- og familieudvalget torsdag drøfte skolens fremtid, og her er en lukning en de muligheder, der er i spil.
Annonce

Vandel: Skal der blive ved med at være en folkeskole i Vandel? Eller bør den nedlægges? Det skal politikerne i Vejle Kommunes børne- og familieudvalg drøfte på udvalgsmøde torsdag.

Firehøjeskolens afdeling i Vandel oplever nemlig et faldende elevtal. Gennem en årrække har elevtallet ligget forholdsvis konstant omkring 100 elever, men i indeværende skoleår er elevtallet faldet til 72 og fra næste skoleår forventes cirka 60 elever. De seneste prognoser for elevtallet viser samtidig en nedadgående tendens i de kommende år - faktisk spår prognoserne, at der i skoleåret 2025/2026 kun vil være 32 elever på skolen i Vandel.

Da den nuværende model for fordeling af penge til skolerne i høj grad er bygget på, at skolerne tildeles et beløb per elev, vil det lave elevtal påvirke skolens samlede økonomi og dermed også vilkårene for at drive en god skole.

Derfor er der behov for, at der bliver gjort overvejelser om, hvad der skal ske med skolen fremadrettet.

Annonce

Dialog med skolebestyrelse

Af dagsordenen for udvalgsmødet fremgår det også, at forvaltningen agter at invitere skolebestyrelsen til dialog om skolens fremtid.

- Jeg er glad for, at kommunen lægger vægt på også at tage os med på råd, men det havde jeg nu også forventet, siger skolebestyrelsesformand Lene Klint.

At elevtallet har været faldende og ifølge prognoserne står til at falde yderligere er ikke ny viden for hende. Derfor er hun ikke overrasket over, at Vejle Kommune nu vil drøfte fremtidige muligheder for skolen.

- Jeg vil dog være meget ked af det, hvis politikerne vælger en fuld lukning af skolen. Hvis man lukker skolen, risikerer man at lukke et helt lokalsamfund - det viser erfaringerne fra andre mindre byer, siger Lene Klint.

Men hun kan også godt se, at hvis prognoserne holder stik, kan man ikke bare fortsætte som nu.

- Den nuværende ressourcemodel, hvor man tildeler penge per elev, er ugunstig i forhold til at drive små skoler. Derfor er man nødt til at se på, om der skal tildeles flere ressourcer, eller om man kan finde en anden model, så man kan bibeholde et godt skoletilbud i Vandel, siger skolebestyrelsesformanden, der ser frem til dialogen med Vejle Kommune.

- Vi plejer at have et godt samarbejde og en god dialog med Vejle Kommune, så jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal finde en god løsning, lyder det fra Lene Klint.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce