Annonce
Fredericia

Kandidater er på kant med reglerne: Kommunen tjekker valgplakater

Ud for Fredericia Gymnasium er det populært at sikre sig plads i lygtepælene. Det er et af kommunens valgsteder. For Christen Schaldemose (S) kan det blive en udfordring, at hendes plakat skal ned førrst. Foto: Mette Mørk
Nye Borgerliges Pernille Vermund følger trafikanterne i midterrabatten ud ad Snoghøj Landevej. Med 70 km/t er det et brud på plakatreglerne. Flere andre partier er på kant med plakatreglerne, ligesom mange har valgt strategien med at skubbe andres plakater i vejret. Kommunen tager et tjek.

Fredericia: Nye Borgerlige har haft travlt med at hænge plakater op for spidskandidaten Pernille Vermund. Lidt for travlt måske, for en stribe af partiets valgplakater hænger, så de er direkte i strid med reglerne. De smykker midterrabatten af Snoghøj Landevej, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Dermed overskrider partiet reglen om, at der ikke må sættes plakater op i midterrabatter, hvor der må køres over 60 km/t.

Reglerne fremgår tydeligt af Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, og de er ens over hele landet.

Andre partier har også bragt sig på kant med reglerne. Venstre gjorde lørdag opmærksomme på, at der var sat plakater af Socialdemokratiets spidskandidat Jens Jonatan Steen i en zone med 70 km/t.

Andre plakater har avisen spottet til at være for tæt på kryds eller ikke være sat højt nok. En række Venstre-plakater er enten ikke placeret højt nok eller er gledet ned, så de ikke opfylder reglerne.

Det er Fredericia Kommune, der har opsyn med, at plakaterne hænger korrekt.

- Vi kigger på det og tager kontakt til partierne, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være, oplyser koncernchef for teknik og miljø René Olesen.

Sådan må plakater ikke hænge

Der gælder ens regler landet over for, hvordan valgplakater må hænges op. Og ikke hænge.

De må ikke hænges op på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.

Eller i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.

Heller ikke i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.

De må ikke hænge på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

Ikke på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

De må ikke være nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten.

Heller ikke lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.

Reglerne fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Plakat-tårne

I kampen om de bedste pladser har flere plakatopsættere valgt metoden: "Skub-op". Det er tydeligt i blandt andet Norgesgade, hvor lygtepæl efter lygtepæl er forvandlet til plakattårne. Det kan risikere at give visse udfordringer, og kræve rigtigt lange stiger, når plakaterne om nogle uger skal ned igen.

Ved Fredericia Gymnasium er det kandidat til Europa-parlamentet Christel Schaldemose (S), der er røget til vejrs. Hun skal til gengæld ned før de kandidater, som er placeret under hende. Valget til parlamentet er den 26. maj, og senest otte dage efter skal plakaterne være ned. Og til den tid er folketingsvalget ikke afviklet.

Skub-op-princippet har også givet arrangør af Shopping Bazar Dorthe Johannsen en udfordring.

- Flere af mine plakater er blevet skubbet til vejrs, og jeg har ikke så høj en stige. Jeg fjerner de plakater, jeg kan komme til, men håber, at partierne så tager mine ned, når de fjerner deres egne. Jeg giver besked til Fredericia Kommune om, at jeg desværre ikke kan komme til at fjerne dem, og så håber jeg, at det går, siger Dorthe Johannsen.

Hvis plakaterne hænger forkert eller for længe, så giver Fredericia Kommune besked om at de skal fjernes. Sker det ikke, så kan kommunen selv gøre det, men regningen ender hos partierne.

Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce