Annonce
Debat

Vi kan hæve ældrechecken ved at sende ikke-vestlige indvandrere og flygtninge hjem

Ældre: I Danmark er der 1,1 mio. folkepensionister, og det koster hvert år 123 mia. kr., ca. 10 pct. af statens samlede udgifter. En fjerdedel af disse folkepensionister (ca. 289.000) har ikke andre indtægter end folkepension og pensionstillægget, og derfor modtager de den ældrecheck, som Dansk Folkeparti fik indført trods megen modstand fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og andre venstreorienterede, der jo talte meget om ældrebyrden, men ikke nævnte indvandrerbyrden med et ord.

Indvandrerbyrden har vi stadig, og selvom det går langsomt fremad med at forbedre ældres økonomiske situation, er vi ikke i mål endnu. Når man modtager ældrecheck, så har man en formue på under 87.900 kr. Vi taler om landets fattigste borgere, og samtidig mennesker, som meget svært kan forbedre deres økonomi ved at tage arbejde. De er dermed afhængig af, at vi fra Folketingets side hjælper dem.

Det er dyrt at hjælpe disse mennesker, men det er faktisk muligt at gøre det uden at hæve skatterne eller skære ned på velfærden eller andre af statens udgifter. Lad os forestille os, at vi vil hæve ældrechecken med 600 kr. om måneden, dvs. 7.200 kr. om året. I dag er ældrechecken på 17.600 kr. Hvis vi sætte den op til 24.800 kr. om året, ville det øge livskvaliteten for en stor del af vore ældre medborgere gevaldigt, men det vil også øge statens udgifter på omkring to mia. kr. om året.

Vi ved, at den ikke-vestlige indvandring koster Danmark netto 36 mia. kr. årligt. Man kan dog også se det på en anden måde. Beregninger fra integrationsministeriet har vist, at hvis der kommer 1.400 færre ikke-vestlige indvandrere, så sparer vi en mia. kr. om året.

I gennemsnit koster en ikke-vestlig indvandrer netto 60.000 kr. om året. Men det er gennemsnitlige tal for alle ikke-vestlige indvandrere, dvs. kinesere og vietnamesere er også med i disse tal, og de bidrager på en helt anden måde end mellemøstlige indvandrere. Asylmodtagere og deres familiesammenførte koster hver 170.000 kr. om året. De første seks år er tallet endda helt oppe på 200.000 kr. Om året. For hver asylmodtager.

Man kan også opgøre udgifterne for et helt livsforløb. Hvis en ikke-vestlig indvandrer blev sendt ud af landet, ville det spare os i offentlige udgifter på i alt mellem 2,2 mio. kr. (25-årig) og 3,3 mio. kr. (60-årig). Og igen, dette er gennemsnitstal, så udgifterne for et livsforløb ville være langt højere, hvis vi havde tallene for fx palæstinensere eller somaliere, der koster kassen hvert eneste år.

Vi har alle muligheder for at forsøde tilværelsen for de mange pensionister, der lige klarer dagen og vejen. Det kan vi gøre ved at hæve ældrechecken, og det kan finansieres ved en aktiv hjemsendelsespolitik for ikke-vestlige indvandrere og ved en politik, der afskaffer retten til asyl og retten til familiesammenføring for ikke-vestlige indvandrere.

Ud over de økonomiske gevinster vil de massive problemer, vi har med de mellemøstlige og nordafrikanske kulturer, også blive mindre, fordi der vil værre af disse mennesker til at gøre livet surt for danskere. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få dem sendt hjem.

Alex Ahrendtsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce