Annonce
Læserbrev

Vi skal alle i arbejdstøjet for at rette op på fortidens synder

Og vi skal passe på ikke at gøre det hele så sort og uoverskueligt, at vi berøver børnene en normal børnetryghed, som man gjorde det under den kolde krig i 50'erne og 60'erne.

Læserbrev: Forleden gav en masse unge mennesker udtryk for, at vi skal gøre noget mere for, at miljøet bliver forbedret. Der er medsendt til borgmester og byråd mange breve, som udtrykker bekymringer for fremtiden.

"Vi forlanger handling, kh Jordens fremtid" eller "Lad os stå sammen for at skabe en bedre fremtid".

Når der skrives: "Vi forlanger handling", så er det jo rigtigt. Og hvem skal handle?

FN - de holder stort møde i disse dage, og meget kedeligt er USA som en af de store udledere af drivhusgasser ikke med i det fine selskab.

EU - skal lægge pres på medlemslandene for, at de overholder målene (gamle og nye)

Danmark har valgt at gå forrest for at reducere udledningen.

Skanderborg Kommune har også et ansvar for at gøre de store ord operationelle.

De mange familier i Skanderborg Kommune har også et ansvar for at tænke i miljøbegrænsende aktiviteter i dagligdagen.

Vi har alle et ansvar for at tænke i disse baner, som I unge protesterende giver udtryk for. Man kan ikke som borger fravige sig ansvaret.

Men vi er nødt til, at det sker på en måde, så vi bruger fremtidens forskning og videnskab til at reparere på fortidens synder. Og gør vi det, tegner fremtiden ikke så mørk, som nogen vil gøre den.

Tværtimod kan vi brede vores viden ud til den øvrige del af verden og derved skabe grønne arbejdspladser.

Og vi skal passe på ikke at gøre det hele så sort og uoverskueligt, at vi berøver børnene en normal børnetryghed, som man gjorde det under den kolde krig i 50'erne og 60'erne.

Sammen med de nye tiltag skal livet gå videre og dermed være med til at sikre, at der fortsat er penge til undervisning, hospitaler og til pensionen, forsvar og alt det andet.

I Skanderborg Kommune har vi et ungeråd, og vi vil gerne hjælpe med, at det råd får sat klimaet på dagsordenen.

Derudover har vi vores 17 verdensmål, som jo ikke kun skal være flotte ord til skåltaler. De må og skal tages seriøst.

Dvs. at vi skal hjælpe den del af verdens befolkning, som stræber efter at få vores levestandard på en måde, så det sker via en grøn dagsorden. For udfordringen er, at de mennesker, som i dag stræber efter af få en højere levestandard, ikke har miljøet ret højt på dagsordenen.

Og så lige: Plast behøver ikke være en trussel mod miljøet, hvis regeringen vil bruge penge på at udvikle genbrugsindustrien herhjemme. Så skal vi forbrugere sammen med detailhandel og plastindustrien bruge plasttyper, der kan genanvendes, så miljøet ikke lider skade på den konto.

Og ifølge Concito (grøn tanketank) er økologisk mad ikke en gevinst for miljøet.

Alt i alt: Vi skal alle i arbejdstøjet for at rette op på fortidens synder, selvom vi dengang måske ikke oplevede dem som et problem.

Annonce
Søren Erik Pedersen. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

DBU-folk reagerer: Besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse - sunde og raske borgere er en god forretning

Læserbrev: Er frivilligheden og foreningslivet bare en udgift eller en vigtig og værdiskabende faktor for en kommune? Det spørgsmål trænger sig på, når man med bekymring kan læse, at Fredericia Kommune bl.a. har planer om at spare en halv mio. kr. væk på "udendørs idrætsanlæg" på det kommende budget. Det vil konkret betyde, at fodboldklubbernes frivillige frem over selv skal ud at slå græs og kridte baner op - oveni alle de mange andre opgaver, som dagligt skal løses i en forening. I Trelde GI’s fodboldafdeling er der nervøsitet for, at man som en konsekvens må lukke hold og sende spillere til andre klubber. Yderste konsekvens er at lukke hele fodboldafdelingen. Hvis det sker, vil der kun være seks fodboldklubber tilbage i Fredericia Kommune, der allerede ligger utroligt lavt i antal, når man sammenligner med kommuner med ca. samme indbyggertal. Og så er det desværre en kendsgerning, at Fredericia Kommune i forvejen er et af steder i Jylland, hvor der er færrest aktive fodboldspillere set i forhold til indbyggertallet. Kun på Samsø er tallet lavere. Der er med andre ord rigtig mange faktorer, der peger på, at der er behov for investeringer i breddefodbolden og foreningslivet i Fredericia. Ikke besparelser og nedskæringer. Og foreningslivet og frivilligheden er altså ikke en unødvendig luksus. Det er tværtimod en motor til at skabe sundhed, tryghed og fællesskab i ethvert lokalsamfund. En undersøgelse fra Damvad Analytics viser faktisk, at de frivillige timer, der bruges i fodboldklubberne, medfører mellem 400 mio. kr. og 1,1 mia. kr. i besparelser årligt for det danske samfund, bl.a. på grund af færre sygedage. Derfor håber vi, at kommunalpolitikerne vil se midlerne til et stærkt foreningsliv og velfungerende fodboldklubber som en investering i kommunens samlede trivsel og råstyrke. Sunde og raske borgere er en god forretning - også for kommunen. Det er heller ingen hemmelighed, at mange potentielle tilflyttere, i særdeleshed børnefamilier, vægter et godt foreningsliv som en afgørende faktor for valg af bopæl. Netop en udfordring, som aktuelt italesættes af politikerne i Fredericia. Mon besparelser på foreningslivet vil stimulere tiltrækningskraften på nye indbyggere? I DBU er vi altid åbne for dialog med kommunerne omkring fodboldens udvikling, og hvad vi kan bidrage med. Vi er er også indforståede med, at økonomien for kommunerne er en kompleks sag, men vi vil argumentere for, at besparelser på foreningslivet er en kostbar svækkelse på både kort og langt sigt. Foreningslivet er ikke noget, der bare er der. Det kræver prioritering. For de frivillige har altså nok at lave. Og de gør en kæmpe forskel. Også i Fredericia.

Annonce