Annonce
Danmark

Vilde skove og fredet hav: Alternativet vil bruge 10 milliarder på at genoprette naturen

Grafik: Gert Ejton
107.000 hektar statsskov skal omlægges til urørt skov, naturen skal have juridiske rettigheder, og 30 procent af havnaturen skal beskyttes. Det er dele af Alternativets omfattende naturudspil til mere end 10 milliarder kroner, avisen Danmark som de første kan fortælle om.

Uffe Elbæk, formand for Alternativet, sidder tilbagelænet i stolen med benene over kors, mens han griner. Han er netop blevet spurgt til nyheden om, at staten har opkøbt 41 hektar naturområder, og selvom Alternativets leder er hurtig til at rose intentionen bag opkøbet, kan han ikke lade være med at trække på smilebåndet i mens.

I Alternativets grønne valgudspil foreslår partiet at lave 107.000 hektar statsskov om til urørt skov. De vil beskytte 30 procent af Danmarks havareal, og de vil give naturen rettigheder. For Uffe Elbæk er 41 hektar ingenting.

På landsmødet lørdag præsenterer Alternativet sit ambitiøse, grønne udspil, der koster over 10 milliarder kroner over de næste fire år. Når udspillet med sine 25 forslag ender med en pris på et tocifret milliardbeløb, skyldes det ifølge partilederen, at den danske natur i en lang årrække har været underprioriteret.

- Danmark har skrevet under en FN-aftale om at sikre, vi stopper tabet af biodiversitet 2020. Det lever vi slet, slet ikke op til. Når vi tager det så alvorligt, er det for at reagere på problemets omfang. Danmark er jo sammen med Bangladesh et af de lande med allermindst fri natur af alle lande på kloden. Vi har i lang tid sat mennesket over naturen, nu er det på tide, vi sætter naturen højest, siger Uffe Elbæk.

Urørt skov

Urørt skov betyder, at der ikke drives skovdrift på arealet. Men urørt skov udelukker hverken mennesker, græssende dyr eller naturgenopretning.

Når et skovareal har ligget urørt i en kort årrække, kan der efterhånden udvikle sig en urskovsagtig struktur med væltede og døde træer, foryngelse i lysninger og utallige levesteder for planter og dyr.

Man kan godt have stier, shelters og cykelbaner i en urørt skov, som ryddes efter for eksempel en storm.

Han oplever, at partiet står alene i Folketinget med en så ambitiøs politik på naturområdet. Ligesom han oplevede, at Alternativet gjorde på klimaområdet for fire år siden.

- De fleste af os har forstået og erkendt, at vi står overfor den største udfordring, vi overhovedet kan forestille os med klimaforandringerne. Men lige ved siden af klimakristen står natur og biodiversitetskrisen. Den bliver kaldt den stille død. For krisen larmer ikke, men den er lige så alvorlig. Det handler om mangfoldigheden af liv. Vilde dyr, fugle, sommerfugle, insekter uddør. De er forudsætning for liv på den her planet, og det er i frit fald, siger Uffe Elbæk.

Et af forslagene i udspillet går på at omlægge den danske statsskov til urørt skov og græsningarealer. Det har været på tale før, men denne gang er partiet kommet med bud på, hvilke skove, der i første omgang bør undtages for skovdrift. I alt omhandler det mere end 60.000 hektar skov.

- Det her er vores bud på, hvor vi kan gøre det i morgen. Det bliver mere konkret både for kollegaer, men også for borgere, hvor vi forestiller os, det skal foregå, siger partilederen.

Uffe Elbæk mener, at netop forslaget om omlægning af skov er et af dem, der burde kunne dannes flertal for efter et valg.

- Argumentet imod har indtil nu været, at det koster penge, fordi staten har en indtægt fra skovhugst. Men det synes jeg er et virkelig dårligt argument. Hvis det endelig skal blive økonomikrejleragtigt, tror jeg, der er økonomi i at omdanne statsskove til urørte skove. Jeg tror, det vil øge turismen, at man kan se mangfoldigheden i det dyre- og planteliv, der vil være i sådan en skov, siger han.

Samtidig påpeger partiformanden, at omlægningen vil betyde, at Danmark vil nærme sig kravene i den aftale, politikerne har skrevet under på i FN.

Uffe Elbæk har efter eget udsagn mange "darlings" i partiets udspil. En anden af dem er, at partiet foreslår at beskytte 30 procent af Danmarks havareal. Ligesom med skovene har Alternativet udpeget de områder, partiet mener skal beskyttes mod bundslæbende fiskeredskaber, miljøskadelige stoffer og råstofudvinding. De otte områder er Limfjorden, områder med stenrev i Nordsøen, det centrale Kattegat, Lillebælt, Samsø Bælt, Det Sydfynske Øhav, Øresund, Borholms klippekyst og Isefjorden.

En tredje "darling" i udspillet for Uffe Elbæk er, at naturen i Danmark skal have juridiske rettigheder, som den har det i andre lande. I Holland og Norge har miljøorganisationer eksempelvis startet retssager på naturen og klimaets vegne. Uffe Elbæk mener, at juridiske rettigheder kan være begyndelsen på en accept af, at naturen har sin egen ret.

Til sammen kræver Alternativets forslag en finansiering på 10444 millioner kroner over en fireårig periode.

Bedre naturbeskyttelse er noget, de fleste politikere vil være fortalere for. Men er svagheden ved jeres udspil ikke finansieringen på over 10 milliarder kroner?

- Det kan man mene med alt jo. Hvis der er brug for at lave en fangeø på Møn, er det ikke et problem at finde en halv milliard. Det her handler om mandaternes fordeling på Christiansborg og eller den folkelige opinion, siger Uffe Elbæk.

Flere af øvrige partier vil sandsynligvis mene, at 10 milliarder kroner er mange penge at sætte af til en naturpakke. Hvis vi, som du siger, i lang tid har sat mennesket før naturen, hvorfor skal vi så for så højt et beløb sætte naturen først nu?

- En af grundene til vi står med en klimakrise i det omfang, vi har i dag, og grunden til, vi er endt så sindssygt sårbart et sted, er fordi vi som mennesker har adskilt os fra naturen. Vi har tænkt, at vi er vigtigere, og at naturen er noget, vi kan tage ned fra hylderne i al evighed. Nu skal vi til at forstå, at vi er en del af naturen, og hvis vi skader naturen, skader vi os selv. Vi skal forholde os til, at naturen har sin egen ret, som ikke kan overskrides, siger partiformanden.

I urørte skove vil der ofte være meget gamle, mosbegroede træer. Samtidig kan store grene eller halvdelen af kronen være revet af træerne i en storm. De forrevne træer er gode levesteder for eksempelvis insekter, flagermus og spætter. Arkivoto: Mathias Fredslund Hansen
Annonce
Forsiden netop nu
Udland For abonnenter

Domstol får Johnson til at ligne en politisk amatør

Hvert eneste ord i den skotske kendelse lander som et udæmpet slag på en gongong. For nu har den britiske premierminister, Boris Johnson, domstolenes ord for at have vildledt dronningen, løjet for hende og givet hende et "ulovligt råd" og for lovstridigt at have hjemsendt det britiske parlament. Selv for en mand, som på rekordtid er blevet dyppet i nederlag og rullet i faneflugt, er det et 180 graders cirkelspark. For hvis afgørelsen fra den skotske højesteret står ved magt, har Boris Johnson de facto politisk misbrugt sit embede. På tirsdag går sagen til den britiske højesteret, som skal træffe den endelige afgørelse. Her er konflikten i en nøddeskal: Boris Johnson suspenderede mandag parlamentet for at begynde på en ny samling, og det er i sig selv ikke ulovligt. Den daværende samling var den længste samling i 400 år, og derfor gik premierministeren til dronningen og bad hende formelt hjemsende parlamentet og indkalde til en ny samling. Men her er så problemet: En suspendering sker normalt på et passende tidspunkt, og den er kortvarig. Boris Johnsons suspendering sker midt i den alvorligste britiske krise siden Suez-krisen i 1956, og den strækker sig over fem uger. Ydermere indikerer interne regeringsdokumenter, at motivationen er politisk og handler om, at parlamentet skal blande sig uden om regeringens brexit-politik og ikke føre tilsyn med regeringen, som det hedder i den skotske retsafgørelse. Derfor er Johnsons handling "ulovlig" og en "klar overtrædelse af de almindeligt accepterede regler for offentlige myndigheders adfærd", hedder det. Hvilken konsekvens får det? Juridisk venter vi stadig på den endelige afgørelse fra den britiske højesteret og dermed den endelige afgørelse af, om Boris Johnsons hjemsendelse af parlamentet er ulovlig og skal annulleres. Men politisk er skaden sket, for den føjer sig til billedet af en premierminister og hans chefrådgiver, som forveksler magten med et rænkespil i en politisk ungdomsorganisation. Suspenderingen af parlamentet var angiveligt tænkt som et magtpolitisk supergreb, udtænkt af Johnsons chefrådgiver, Dominic Cummings, og parlamentsminister Jacob Rees-Mogg, og den ville sætte parlamentet skakmat. Men i stedet blev det et strategisk dosmertræk, en hybris, der i militærhistorien tåler sammenligning med massakrene ved Little Big Horn og Gallipoli. For magtgrebet samlede alle kritikere i parlamentet, som på lyntid gennemførte en lov, der forhindrer et hårdt brexit; det førte til et konservativt oprør, som endte med 22 afhoppere eller ekskluderede; det gav Johnson seks nederlag ud af seks afstemninger i parlamentet, udraderede hans flertal og førte til et forfatningsopgør for domstolene. Det er politisk skade, der allerede er sket, og som giver Johnson-regeringen et skær af amatørscenen i Tønder, og hvis højesteretsafgørelsen i næste uge også går ham imod - så er den politiske fiasko komplet.

Annonce