Annonce
Fredericia

Volden ryddes men får ikke den sidste finish endnu

Når 42.000 kvadrameter skov og krat på Fredericia Vold ryddes de kommende måneder, blotlægges fæstningsanlæggets oprindelige udseende med knæk, løbegange, forhøjninger og fordybninger. Anlagt i 1600-tallet for at opnå de bedste angrebs- og forsvarsmuligheder. I dag er meget groet til, og former og linjer trænger måske også til at blive retableret. Men det må man ikke. Volden er fredet. Her kig fra Østervold til Østerstrand. Foto: Mette Mørk
Fra 7. januar fjernes 42.306 kvadratmeter krat fra område på fæstningen svarende til seks nationalstadioner. Formerne skal frem i lyset. Dog er det forbudt at trække linjerne op, selvom de måske trænger.
Annonce

Fredericia: Bag krattet og nedenfor træerne på de tilgroede dele af Fredericia Vold findes alle oprindelige linjer. Linjer med deres knæk og fordybninger, vinkler og forhøjninger.

Så fra den 7. januar fjerner Hede Danmark i samarbejde med Fredericia Kommune 42.306 kvadratmeter grønt for at få fæstningsanlæggets oprindelige udseende fra 1600-tallet frem igen.

Områder på Kongens Bastion, Danmarks Bastion, Ravelinen, Østervold og arealer i nærheden svarende til seks fodboldbaner med internationale mål ryddes. Danmarks store, gamle natur- og anlægsentreprenør fælder træer og hugger buskads ned, som - med politisk opbakning i byrådet - af fagfolk ikke skønnes historisk korrekt i forhold til, at volden dengang for flere hundrede år siden var bar og krigsklar.

Se det fra oven

64 udvalgte robuste træer får lov at blive stående på de områder, der nu ryddes. Træerne har en særlig pragt eller historie, som gør, at de ikke bør fældes - med mindre de viser sig syge og i fare for at knække eller vælte.

Det, der ryger, er såkaldt stangskov. Træer, der ikke kan stå selv, når nabovækster forsvinder.

På Facebook – søg på Fredericia Vold – har Museerne i Fredericia lagt billeder og droneoptagelser ud af områderne, der snart får deres 1600-tals udseende tilbage.

Annonce

Staten bestemmer

Men bastionernes nøje udtænkte forsvars- og angrebslinjer må faktisk ikke retableres, selvom tidens tand måske har medført skader og udjævninger på løbegange og så videre.

I hvert fald ikke i denne omgang. Det kræver nye ansøgninger længere op i systemet.

Det oplyser projektleder i Fredericia Kommunes vej- og parkafdeling, Tina Dinesen:

- Vi har fået tilladelse til fældning og stubfræsning. Ikke remodulering.

Statens slots- og kulturstyrelse har sidste ord at skulle have sagt ved enhver forandring af det fredede fortidsminde rundt om Fredericia.

Annonce

Nej til får

Stubfræsning betyder, at træernes rødder splintres ned i otte centimeters dybde. Derefter sås der græs.

- Så vokser de jo hurtigt frem igen, indvendte en af de over 100 fredericianere, som fredag 3. januar gik med på en guidet rundtur i forbindelse med det forestående projekt.

Det er sandt.

Derfor vil en stor del af de kommunale midler, der hvert år afsættes til voldens pleje, også gå til ekstra slåning, pointerede voldmester og kulturarvsinspektør ved Museerne i Fredericia, Mikael Holdgaard Nielsen. Samtidig forklarede han en anden deltager, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke har gode erfaringer med indhegninger og gumlende får på lignende anlæg.

Projektleder i Fredericia Kommunes vej- og parkafdeling, civilingeniør Tina Dinesen. Hun koordinerer voldprojektet. Men der er mange parter med ind over - fredningsmyndigheder, planafdelingen på rådhuset, det lokale museum og så videre. Foto: Mette Mørk
Annonce

Sandlag og køreplader

Når entreprenøren om få dage går i gang med den 2,5 millioner kroner dyre opgave, der er vundet i udbud, er der også andre restriktioner.

Man må for eksempel ikke køre med maskiner henover volden, fortæller Tina Dinesen, der er civilingeniør og leder af projektet.

Projektet er første etape af flere års kommende revitalisering af volden for i alt 35 millioner kroner doneret af A.P. Møller Fonden. Derfor lægges der sandlag og køreplader ud nede fra og op.

Fredericias historiske voldanlæg er i dag groet så meget til, at man flere steder har svært ved at se forsvarsanlæggets monumentale omfang. Det bliver der nu lavet om på, efter at A.P. Møller Fonden har doneret 35 millioner kroner, så det enorme fæstningsværk kommer til at stå skarpere. Her Ravelinen foran Kongens Port som der så ud i 1914. Snart bliver den træløs igen. Foto: Fredericia Lokalhistorisk Arkiv
Annonce

Vand i voldgrav sænkes

Volden ryddes også nede fra og op.

Først på Ravelinen, så Danmarks Bastion og til sidst Kongens Bastion, som er sværest at komme til på grund af voldgraven.

Arbejdet varer efter planen til marts eller april alt efter vejret. I lighed med orienteringen i fredags indbyder kommunen til en ny voldvandring, når maskinerne sættes ind.

I forbindelse med rydningen af Kongens Bastion sænkes vandspejlet i voldgraven på stedet i øvrigt med en meter. Vandet pumpes over i andre sektioner af voldgraven. Der lægges også sandlag til maskinernes ud i selve voldgraven. Når man er i gang, beskæres der endvidere siv.

Længst ud mod Lillebælt - til venstre med monumentet for oberst Lunding på toppen - ses Danmarks Bastion. Til højre for den Ravelinen ud til bl.a. Fæstningsalléen. bag ved dem - ind i landet - Kongens Bastion med udsigtspunkt øverst. Disse tre store dele af Fredericia Vold ryddes for træer og buskads. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Annonce

Broer og elevator på vej

En eventuelt remodulering sker, når næste etape af voldprojektet føres ud i livet i 2021 og 2022.

Efter træfældningen måler og undersøger landinspektører, hvad der er muligt, og så trækker Fredericia Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Erik Brandt Dam Arkitekter - der har vundet konkurrencen om at få Fredericia Vold til at stå skarpere - de endelige streger.

Ud over de fritlagte bastioner indebærer det blandt andet, at der etableres to helt nye broer for gående over voldens gennembrud ved Prangervej og Kongens Port, en elevator ved Danmarks Port og en fodgængerpromenade bag om Norgesgade langs Vester Voldgade. Meningen er, at man om få år via volden kan komme fra kyst til kyst.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Corona: Politikere holder vejret for at plejehjem og ansatte går fri - plejepersonale skal testes hver 14. dag

Debat For abonnenter

Messe C-chefen siger: Kære veganere og beefeatere, kære kronikere og kristendemokrater, kære tabere og fiskerlussing'er - tak til jer allesammen

Fredericia

4. klasse-elever og lærere sendt hjem fra Kirstinebjergskolen - en smittet elev sendte klassen hjem

FC Fredericia

FC-træner: Spillerne tømte energitankene, og der er ikke nok tid til at fylde dem op

Fredericia For abonnenter

Flere sager med utilfredse borgere - men Sundplejen har kun få borgere færre end da firmaet begyndte

Annonce