Ingen afspærring om dagen på Snoghøj Landevej: Asfaltmaskiner skal på natarbejde