Flere soldater til Fredericia hjælper pressede kolleger

Telegrafregimentet vokser med knap 100 mand i det nye forsvarsforlig. Den ekstra tilførsel af ressourcer er kærkommen. En del ansatte har været plaget af overarbejde, mange udsendelser internationalt og for nogles vedkommende af stress og anden sygdom på grund af arbejdspres. Arkivfoto: Angelina Owino

Flere soldater til Fredericia hjælper pressede kolleger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Når Telegrafregiment ændrer navn og får knap 100 nye stillinger i 2019, håber chef på bedre balance mellem folks arbejde og privatliv. De sidste tre år har været præget af nogen stress og sygemeldinger.

Fredericia: Det handler ikke kun om at yde bedre kommunikation og føringsstøtte til mange forskellige enheder i militæret. Herhjemme og i udlandet på missioner.

Når Telegrafregimentet i Fredericia i 2019 ændrer navn til Føringsstøtteregimentet og får knap 100 ekstra fuldtidsstillinger som led i det nye forsvarsforlig 2018-2023, er det også for at komme stress og sygemeldinger til livs.

Det lægger garnisonskommandant og regimentschef, oberst Søren Andersen, ikke skjul på: Mange øvelser, mange internationale engagementer, mange udsendelser og overarbejde har belastet hans folk de senere år.

Søren Andersen vurderer over for Fredericia Dagblad, at 5-10 procent i eksempelvis en af regimentets 200 mand store bataljoner har været nede at dykke de sidste tre år, som han formulerer det:

- Og det er ikke i orden.

Hvad er føringsstøtte?
Føringsstøtte er to ting: Kommunikation via både computer- og radionetværk samt føringsstøtte i form af alt lige fra borde, stole og selve installationen af den specialiserede IT i de missionsområder, hvor der er udsendt danske soldater. Både pansret føringsstøtte til baser og køretøjer. Køretøjerne er udstyret med færdigt indrettede og sikrede containere, der fungerer som fremskudte hovedkvarterer, når ledelserne for brigader og divisioner - altså militærets stabe - skal ud at arbejde tæt på fronten.

Travle befalingsmænd

Det generelle sygefravær i regimentet med hovedkvarter på Ryes Kaserne på Treldevej er lavere - måske 2-3 procent.

Men ikke mindst blandt befalingsmænd har presset og en ubalance mellem arbejds- og familieliv været tydeligt. Det er ofte befalingsmænd, der står ude i den spidse ende med de praktiske problemer, når struktur, opgaver og ressourcer ikke hænger sammen, forklarer deres chef.

De seneste to år har Telegrafregimentet dog fået lov at tilføre sig selv ekstra IT-personel og ressourcer til aflastning. Med det politiske forsvarsforlig indgået på Christiansborg i januar i år vokser regimentet imidlertid permanent, hvad der ikke overraskende glæder obersten:

- Hvis jeg selv skulle have tegnet forliget op for vores vedkommende, ville jeg ikke have gjort det anderledes.

Regiment med mange steder
Når Telegrafregimentet vokser med cirka 100 mand, tæller det 650 fuldtidsansatte - og skifter navn til Føringsstøtteregimentet.

De fleste er i Fredericia, men også i Haderslev, hvor de arbejder for 1. Nato Signal Battalion. I Karup udfører føringsstøttesoldater opgaver for Værnsfælles Forsvarskommando, for Danske Division og for Søværnet.

På flyvestationerne i Skrydstrup og Aalborg yder Føringsstøtteregimentet støtte til Flyvevåbnet. I Holstebro støttes 1. Brigade.

Endelig er der føringsstøttefolk på Forsvarets it-uddannelsescenter i Høvelte i Nordsjælland.

Nye doktriner

Men de nye tider med ekstra ressourcer betyder også forandringer på den store arbejdsplads.

De fleste beholder samme job, hvis de ikke selv har ønsket nye opgaver. 2019 bliver imidlertid præget af omflytninger, nye opgaver uden man selv har søgt dem og måske enkelte afskedigelser. Der skal værre færre ledere i regimentet, færre administrative kasser og en mere dedikeret føringsstøtte. Det vil sige, at regimentet i højere grad specialiseres i føringsstøtte til enten hær, flyvevåben, specialoperationskommando eller søværnets landopgaver hvad angår kommunikation.

Føringsstøttesoldater skal desuden betjene forskellige stabe, brigader og divisioner - hvad der igen betyder nye procedurer, som skal indarbejdes. For eksempel skal en del af regimentets føringsstøtte fremover ydes til 1. Brigade, som ifølge oberst Søren Andersen er en højmobil enhed, der skal kunne rykke ud og omstille sig med kort varsel. Føringsstøtten må kunne flytte med, og det kræver nye standarder og procedurer - såkaldte doktriner, som der nu skal arbejdes med at få på plads.

Men alt i alt håber oberst Søren Andersen, at de ekstra ressourcer måske betyder færre udsendelser for hans ansatte og helt sikkert mindre overarbejde.

Flere soldater til Fredericia hjælper pressede kolleger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce