Fredningsforslag: Adgang til skoven er en af udfordringerne

Der er i dag en trampesti langs kysten til Trelde Næs. Den har skovejerne ingen problemer med fortsat vil leve sit eget liv med de udfordringer den har, når skrænterne skrider. Den vil desuden være placeret i et område, som de og DN er enige om kan henligge som urørt skov. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Skovejerforening i Trelde, Danmarks Naturfredningsforening og kommunen drøfter fredningsforslag. Blandt de springende punkter er, om der kan skabes stiforbindelse til Trelde Næs.

Log ind

Bliv abonnent og læs hele historien

Annonce
Annonce
Annonce