Nu rejses fredning af Treldeskovene så skovejerne skal rette ind

I efteråret blev der fældet ekstra voldsomt i Treldeskovene. Særdeles gode betingelser for skovdriften var en af forklaringerne, men der lå også et element af at sikre sig de stammer, som stod i den zone langs kysten, som i fredningsforslaget bliver udlagt til urørt skov, og derfor ikke må røres, når først fredningsforslaget er afleveret til fredningsnævnet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Nu rejses fredning af Treldeskovene så skovejerne skal rette ind

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fredningsnævnet er under pres tidsmæssigt, så behandlingen af fredningsforslaget for Treldeskovene kan tage tid. Men forslaget rejses nu, og det betyder, at skovejerne skal følge de restriktioner, det udløser for deres drift af skoven.

Trelde: Om kort tid bliver skovejerne i Trelde frataget en del af deres selvbestemmelse over skovdriften på deres parceller. Det sker, når et flertal i Fredericia Byråd vedtager at rejse fredningsforslag sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Beslutningen bliver taget på byrådsmødet den 4. marts, og kort efter bliver forslaget fremsendt til Fredningsnævnet.

- Når fredningsforslaget er afleveret, så skal skovejerne rette sig efter fredningsbestemmelserne. Det betyder, at de ikke må fælde skov i den del, der er udlagt til urørt skov, og der må ikke være rendrift eller plantes forskellige former for nåletræer, men i langt den største del af skoven kan de drive den som altid bortset fra, at de skal lade fem træer stå per hektar, siger formand for DN i Fredericia Karsten Enggaard.

Der er på grund af travlhed lang behandlingstid hos Fredningsnævnet, så der er udsigt til en langstrakt affære, før der endeligt er taget stilling om, hvorvidt Treldeskovene skal fredes.

- Når man ved, at det kan tage lang tid, før sagen bliver afgjort, kunne man så overveje at vente med at rejse fredningen, så skovejerne ikke er bundet af forslaget?

- Nej det kommer ikke til at ske. Formålet med fredningen er at beskytte naturen i Trelde, og det sker, når vi har rejst forslaget. Vi har oplevet, at skovejerne i efteråret gik i gang med at skove i de områder, vi har ønsket skal være urørt skov. De kunne have ladet træerne stå og ville have fået fuld erstatning, men det gjorde de desværre ikke, siger Karsten Enggaard.

Om det tager to eller ti år at behandle fredningsforslaget, ved vi ikke, men vi ved, at naturen i Trelde er beskyttet.
Karsten Enggaard, formand for DN i Fredericia
Allerede da skovejerne i eftersommeren mødtes med DN og kommunen om fredningsforslaget var tonen skarp, fordi fredningsforslaget begrænser skovejernes muligheder for at drive skoven, som de har gjort i generationer. Det øjeblik forslaget er afleveret til fredningsnævnet træder bestemmelserne i kraft og gælder indtil der er truffet en afgørelse. Beslutter nævnet at fredningen skal gennemføres, så har skovejerne udsigt til erstatninger i millionklassen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Allerede da skovejerne i eftersommeren mødtes med DN og kommunen om fredningsforslaget var tonen skarp, fordi fredningsforslaget begrænser skovejernes muligheder for at drive skoven, som de har gjort i generationer. Det øjeblik forslaget er afleveret til fredningsnævnet træder bestemmelserne i kraft og gælder indtil der er truffet en afgørelse. Beslutter nævnet at fredningen skal gennemføres, så har skovejerne udsigt til erstatninger i millionklassen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

To eller ti år

Heller ikke formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) har ønske om at udsætte fredningsforslaget.

- Det ligger klar, og vi ved, at skovejerne ikke er enige. Vi har fra starten fået at vide, at der er skovejere, som vil føre sagen helt til tops, så derfor bliver det en langstrakt sag under alle omstændigheder, siger Christian Bro.

Dermed må skovejerne indstille sig på at følge forslaget, som bliver vedtaget af et flertal uden om Venstre og løsgængeren Karsten Byrgesen.

- Men skovejerne meldte sig selv ud. De har ikke ønsket at medvirke konstruktivt før helt til sidst, så nu er forslaget klar, og så må Fredningsnævnet tage stilling til det. Om det tager to eller fem år, før sagen er afgjort, kan vi ikke vide, men vi ved, at skovene skal drives efter bestemmelserne i forslaget, og det er vi tilfredse med, siger Karsten Enggaard.

Sådan ser kortet over fredningsforslaget ud nu. Den røde stiplede linje midt gennem skoven er den sti, som Fredericia Kommune ønsker at anlægge. Yderst mod kysten bliver den eksisterende trampesti udbedret. Den kommer til at gå igennem den zone af skoven, som bliver udlagt til urørt skov (mørkegrøn markering). Oprindeligt var zonen dybere ind i skoven og der var udlagt såkaldte hotspots af urørt skov ind i skoven, men de er taget ud efter forhandlinger med skovejerne. Kort: Danmarks Naturfredningsforening
Sådan ser kortet over fredningsforslaget ud nu. Den røde stiplede linje midt gennem skoven er den sti, som Fredericia Kommune ønsker at anlægge. Yderst mod kysten bliver den eksisterende trampesti udbedret. Den kommer til at gå igennem den zone af skoven, som bliver udlagt til urørt skov (mørkegrøn markering). Oprindeligt var zonen dybere ind i skoven og der var udlagt såkaldte hotspots af urørt skov ind i skoven, men de er taget ud efter forhandlinger med skovejerne. Kort: Danmarks Naturfredningsforening

Nu rejses fredning af Treldeskovene så skovejerne skal rette ind

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce