Nybyggere i Sanddal udfordret: Ja til carport - nej til overdækning

Fredericias første byplanvedtægt er fra 1948. Den dækker store dele af Sanddal, Erritsø og Snoghøj og nybyggere støder jævnligt imod restriktionerne, så nu skal det overvejes at lave lokalplaner til erstatning. Foto: Nana Hanghøj

Nybyggere i Sanddal udfordret: Ja til carport - nej til overdækning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

By- og planudvalget har sagt ja til at dispensere fra den gamle byplanvedtægt for Erritsø i en sag, hvor ansøger ville bygge garage og terrasse. Carport fik ja, overdækning fik nej. Den gamle byplanvedtægt giver udfordringer.

Sanddal: Nedrivning af en gammel villa og ansøgning om at bygge nyt og større på en af Sanddals små veje støder mod Fredericias ældste lokalplan - byplanvedtægt 1 fra 1948.

Den betyder udfordringer for nybyggere i store dele af Sanddal, Erritsø og Snoghøj, og den aktuelle sag betyder, at der nu skal kigges på, om byplanvedtægten skal erstattes af nye lokalplaner.

Udfordringen er grundlæggende den, at den gamle byplanvedtægt fra 1948 fastslår, at der højest må bygges på en femtedel af matriklen. Problemerne udløses, når gamle villaer skifter ejere, og den nye ejer vil bygge om eller rive ned og bygge nyt.

Seneste sag af den karakter dukkede op på det seneste møde i udvalget. Efter at have købt et af de gamle huse i Sanddal vil ejeren rive ejendommen ned for at opføre et nyt i moderne funkis stil. Til huset skal opføres carport og en større overdækket terrasse. I alt lød ønsket at kunne bygge 308 kvadratmeter, ligesom garagen skulle opføres i skel.

- Vi valgte at godkende, at der kunne bygges en carport og en mindre overdækning. En overdækning på 55 kvadratmeter sagde vi nej til, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

I sagen tæller det med, at husejeren har fået dispensation til at kunne medregne en del af det friareal, som huset grænser op til. Det havde forvaltningen indstillet som en mulighed.

Vi valgte at godkende, at der kunne bygges en carport og en mindre overdækning. En overdækning på 55 kvadratmeter sagde vi nej til.
Formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S)

Nye lokalplaner

Alt i alt får husejeren ja til at opføre 265 kvadratmeter mod, at der ikke bygges yderligere, hverken i højde eller bredde og at der ikke kommer væsentlige naboindsigelser. Desuden kan carporten bygges tættere på skel, end der er lagt op til i byplanvedtægten. Igen under forudsætning af accept fra naboerne.

Næstformand i by- og planudvalget Kenny Bruun Olsen (V) var med på at dispensere og har tidligere gjort sig til talsmand for, at der skal kigges på de gamle byplanvedtægter, som efter hans mening i mange tilfælde er forældede.

Med dispensationen til at opføre carport og overdækning kommer bebyggelsesprocenten på grunden til at ramme omkring 25 procent frem for de tilladte 20.

Uigennemsigteligt

I sagen har politikerne valgt at lægge vægt på, at ejendommen ligger i tæt forbindelse med et friareal. Det vil danne præcedens i området, vurderer embedsmændene, som derfor bad politikerne om bemyndigelse til inden for Byplanvedtægt 1 at meddele dispensation på ejendomme, som ligger i tæt forbindelse med et fælles friareal.

Igen vil det forudsætte naboorientering og ingen væsentlige naboindsigelser, samt at man i lighed med sagen fra Sanddal tinglyser, at der ikke i fremtiden må bygges yderligere på grunden, heller ikke i højden.

Men selv om de sager ikke i fremtiden skal behandles politisk, vurderer embedsmændene, at det vil kræve omfattende ressourcer til at håndtere dispensationer i området. Desuden kan det være svært for andre nybyggere at vide, hvorvidt de kan regne med dispensationer eller ej, påpeger embedsmændene

- Det anbefales derfor at vurdere, om der kan/bør udarbejdes en ny lokalplan for dele af området, lød opfordringen fra forvaltningen, hvilket politikerne valgte at sige ja til.

Nybyggere i Sanddal udfordret: Ja til carport - nej til overdækning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce