Oprydning til millioner: Nu går Shell i gang med at rydde op efter gammel olie-forurening

Der står i dag et flot cykelskur ved kantinen på Shell Raffinaderiet. Da det gamle skur blev revet ned bredte sig en tung lugt af kulbrinter. Nærmere undersøgelser afslørede en massiv forurening, som nu fjernes. Arkivfoto: Torben Glyum

Oprydning til millioner: Nu går Shell i gang med at rydde op efter gammel olie-forurening

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der skal bruges 10-13 mio. kr. på at fjerne olieforurening under p-pladsen mellem raffinaderiet og Egeskovvej. Olien blev opdaget, da et gammelt cykelskur blev fjernet.

Fredericia: Efter et tilløb på et par år er Shell Raffinaderiet nu klar til at sætte gang i oprydningen af en stor, gammel forurening, der ligger under parkeringspladsen mellem raffinaderiet og Egeskovvej. Forureningen blev opdaget, da Shell i efteråret 2014 ville grave ud til et nyt cykelskur.

- Vi sætter nu gang i oprydningen, og vi forventer, at vi skal fjerne mellem 60-190 kubikmeter forurening. Vi regner med, at det kommer til at koste 10-13 mio. kr. siger pressechef for Shell Raffinaderiet, Torben Sørensen.

Oprydningen sker i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen, som har været inde over forureningen, siden den blev anmeldt i 2014.

- Vi har arbejdet med at få kortlagt forureningen siden, og nu er vi klar til at få gravet ud og fjernet det nødvendige, siger Torben Sørensen.

Boringerne og undersøgelserne viser, at forureningen er stabil og ikke flytter sig. Den udgør således ikke en trussel mod drikkevand eller eksempelvis Lillebælt. Der er heller ikke risiko forbundet med ophold på parkeringspladsen, oplyser Shell.

Gammel forurening
Shell anmeldte forureningen 2. september 2014.I forbindelse med anlæg af et cykelskur uden for hegnet øst for Shells kantine opdagede man lugt af kulbrinter rundt om en kloak på stedet.

Miljøstyrelsen kvitterede for anmeldelsen 3. september 2014.

26. september modtog styrelsen Shells første rapport over forureningen.

Siden har Shell samarbejdet med Miljøstyrelsen for at få forureningen fastlagt og finde den rette metode til at få den fjernet.

Ved undersøgelsen blev der konstateret en kraftig forurening med total-kulbrinter i jord og grundvand.

Forureningen har bredt sig over et areal, der svarer til den asfalterede del af parkeringspladsen til de ansatte mellem Shells kontrolrum og Egeskovvej.

Den kan have bredt sig ned til 15 meters dybde.

Lugt af kulbrinter

Da man begyndte at bryde det gamle cykelskur ned, bredte sig en lugte af kulbrinte. Det viste sig, at der var sket en udsivning af olie i et større område.

Forureningen er ifølge Shell sket i perioden mellem 1996-2002.

Kortlægningen viser, at forureningen stammer fra utætheder i kloakrør ført under parkeringspladsen. Disse kloakrør ledte blandt andet spildevand og overfladevand fra det gamle og for længst nedlagte Exchange Deal-anlæg på den modsatte side af Egeskovvej til raffinaderiets egen spildevandsbehandling.

Kloakrørene er ikke forbundet til det almindelige kloaknet og skaderne på rørene er blevet udbedret.

- Kloakvandet har været ledt til raffinaderiets eget spildevandsanlæg, siger Torben Sørensen.

Ned til 15 meter

-Vi er utrolig kede af at have været årsag til denne forurening og vil snarest muligt påbegynde oprensningen, siger raffinaderiets administrerende direktør Andreas Krobjilowski.

Raffinaderiet vil rense op ved hjælp af både afgravning og ved vakuum-oprensning på de dele af arealet, hvor det ikke er muligt at grave.

Udbredelsen af forureningen vurderes til at svare til den eksisterende parkeringsplads, og vil have bredt sig ned til maksimalt 15 meters dybde.

Hvor lang tid oprydningen vil vare er uvist. Den endelige tidsplan skal laves med de entreprenører, som bliver valgt til at stå for projektet.

Dansk Olieselskab A/S, der senere på året efter planen overtager ejerskab og drift af raffinaderiet, er orienteret om og indforstået med oprensningsplanen.

Hvor de ansatte skal parkere, mens der fjernes forurening, er ikke besluttet.

- Men det er en detalje, som vi nok skal få løst, siger Torben Sørensen.

Oprydning til millioner: Nu går Shell i gang med at rydde op efter gammel olie-forurening

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce