Udvalg giver grønt lys til omdiskuteret Dalegade-byggeri - men der følger betingelser med til ja'et

En bygherre ønskede at bygge et knap 14 meter højt hus på grunden, Dalegade 34. By- og planudvalget sagde dog nej til planen og ønsket om at tagets tegl skulle være sorte og ikke røde. - Det er at gå for langt, lyder det fra udvalgsformanden. Arkivfoto: Klaus Madsen

Udvalg giver grønt lys til omdiskuteret Dalegade-byggeri - men der følger betingelser med til ja'et

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

By- og planudvalget i Fredericia Byråd behandlede for nylig en omdiskuteret byggesag i Dalegade. Et ja til byggeriet har dog kastet en række vilkår af sig - og endda også et nej til en af forvaltningens indstillinger.

Fredericia: Sorte tegl. En tagterrasse og en garage. Det er elementer i byggeplanen for Dalegade 34 i Fredericia, og det byggeprojekt har i særdeleshed fået blandt andet naboer til at råbe højt.

For nylig var projektet forbi by-og planudvalget i Fredericia Kommune, da det var det, der skulle give dispensation fra den gældende lokalplan.

- Vi har tilladt os at kigge på det som en helhed, lyder det fra udvalgsformand, Steen Wrist Ørts (S).

- Det var at gå for langt at give dispensation til den sorte tagfarve. (...) Det er for meget, og selvom man bygger nyt, kan man godt forsøge at tilpasse sig.
Steen Wrist Ørts (S), udvalgsformand, by- og planudvalget
Sådan her ser planen ud for det kommende byggeri i Dalegade 34. Byggeprojektet har givet anledning til meget frustration blandt naboer, og høringssvarene fra den offentlige høring bærer også præg af, at der især er utilfredshed med, at det kommende hus ser anderledes ud, end de huse, der i forvejen ligger i Dalegade. By- og planudvalget sagde ja til at dispensere fra lokalplanen - men langt fra på alle områder, der var søgt om dispensation fra. Skitse: Therkildsen Arkitekter
Sådan her ser planen ud for det kommende byggeri i Dalegade 34. Byggeprojektet har givet anledning til meget frustration blandt naboer, og høringssvarene fra den offentlige høring bærer også præg af, at der især er utilfredshed med, at det kommende hus ser anderledes ud, end de huse, der i forvejen ligger i Dalegade. By- og planudvalget sagde ja til at dispensere fra lokalplanen - men langt fra på alle områder, der var søgt om dispensation fra. Skitse: Therkildsen Arkitekter

Går for langt

Op til mødet i by- og planudvalget havde projektet været sendt i naboorientering, og det kastede 10 bemærkninger af sig - primært fra naboer.

"Indbliksgener". "Rodet symmetri". "Helhedsindtrykket ødelægges". "Manglende fornemmelse for gadens historie".

Naboerne var mildest talt ikke tilfredse med de planer, grundejeren havde for Dalegade 34, og udover ovenstående var flere imod, at et fremtidigt hus på adressen skulle beklædes med sorte teglsten og ikke de traditionelle røde, som de øvrige huse i gaden ellers har. I lokalplan 32 står der da også, at "facadebebyggelsens tage skal udformes som symmetriske sadeltage med rødt tegl."

- Det var at gå for langt at give dispensation til den sorte tagfarve. Det noterede jeg mig også i høringssvarene, at borgerne mener, og det er jeg meget enig i. Det er for meget, og selvom man bygger nyt, kan man godt forsøge at tilpasse sig, siger Steen Wrist Ørts.

Mindre terrasse

Forvaltningen havde op til udvalgsmødet indstillet, at der blev givet dispensation til, at grundejeren måtte bruge sort tegl, at baghuset bygges med fladt tag, og at der skulle stilles vilkår om, at tagterrassen afskærmes imod naboer med en frostet glasvæg på 1,8 meter.

Derudover indstillede forvaltningen, at der skulle være vilkår om, at ejendomme ikke kunne opdeles i flere boliger.

- Vi har et langt stykke hen ad vejen været enige med forvaltningens indstillinger - både når det kommer til begrænsningerne og dispensationer - med undtagelse af tagfarven, fortæller Steen Wrist Ørts.

Et af de øvrige store diskussionspunkter har været tagterrassen. Det har i processen givet anledning til en partshøring af grundejeren, som efterfølgende har ønsket at imødekomme indsigelserne til terrassens størrelse ved at ændre den, så den bliver 2,5 meter dyb - svarende til størrelsen på en altan.

Stillet betingelser

I forhold til de mange bemærkninger i høringssvarene, der går på, at helhedsindtrykket ødelægges, at æstetikken og historikken går fløjten med realiteten af byggeplanerne for Dalegade 34, har det ikke været muligt for by- og planudvalget at komme borgernes ønsker i møde.

- Det, vi forholder os til i udvalget, det er, hvad vi vil dispensere for. Vi forholder os til lokalplanen. Jeg kan godt forstå, hvis nogle ikke føler sig hørt, men jeg håber derimod, at folk ved, at vi trods alt er kommet med imødekommelse og har stillet betingelser, lyder det fra udvalgsformanden.

Følges betingelserne, kan bygherren - når han har fået byggetilladelse - gå i gang med at bygge på grunden.

Udvalg giver grønt lys til omdiskuteret Dalegade-byggeri - men der følger betingelser med til ja'et

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce