Omstridt advokatundersøgelse: Regionen har ret til erstatning for Holsts taler

Et flertal i Region Syddanmarks forretningsudvalg, bestående af Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Konservative, stod bag bestillingen af den eksterne advokatundersøgelse.

Omstridt advokatundersøgelse: Regionen har ret til erstatning for Holsts taler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den omstridte eksterne advokatundersøgelse af muligheden for en civil erstatningssag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V) går imod Region Syddanmarks egne jurister på to punkter, hvor det vurderes, at regionen kan vinde. Men sagen bør droppes, fordi udbyttet ikke står mål med, hvad det vil koste at føre sagen, lyder konklusionen.

Region Syddanmarks muligheder for at føre en erstatningssag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V) er ikke så dårlige som først antaget af regionens egne jurister. Det er konklusionen i en ekstern advokatundersøgelse, som et flertal i regionsrådet bestilte i juni og fik godkendt af Ankestyrelsen i august.

Alligevel anbefales regionen ikke at anlægge en retssag, da de anslåede økonomiske omkostninger på 600-900.000 kroner, der er forbundet med at føre sagen, klart vil overstige det økonomiske resultat, man i bedste fald vil kunne opnå.

"Et worst case scenario vil være ensbetydende med, at at regionen ikke vil blive tilkendt noget erstatningsbeløb," lyder konklusionen i rapporten, der er udarbejdet af Halling-Overgaard Advokatfirma i Aarhus.

Avisen er i besiddelse af den fortrolige rapport, der onsdag eftermiddag behandles på et lukket punkt på et møde i regionens forretningsudvalg.

I maj kunne avisen fremlægge et internt notat udarbejdet af regionens egne jurister, der vurderede, at der ingen chance var for at få medhold i nogen af de anførte krav, fordi erstatningsbetingelserne ikke var opfyldt. Men for to af forholdene vurdereres det i den nye, eksterne advokatundersøgelse, at erstatningsbetingelserne formentlig er opfyldt. Det drejer sig om udarbejdelse af taler med ikke-regionsrelevant indhold af henholdsvis regionens egne medarbejdere og eksterne konsulenter.

Den eksterne advokatundersøgelse
Den eksterne advokatundersøgelse af mulighederne for en erstatningssag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V) har angiveligt kostet 90.000 kroner eksklusiv moms. Den er udarbejdet af Halling-Overgaard Advokatfirma i Aarhus.Mulighederne for at føre en erstatningssag mod Holst er vurderet ud fra de kriterier, der skal være opfyldt, hvis man skal vinde en civil erstatningssag. De handler om, at der skal være tale om en dokumenteret ulovlighed, at den er begået med vilje eller ved uagtsomhed, at regionen skal have lidt et tab, og så skal tabet være en direkte konsekvens af Carl Holsts handlinger. Rapporten vurderer også regionens egen skyld i hvert enkelt forhold og risikoen for forældelse.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af materiale, der allerede er lavet af andre, samt udtalelser i sagen, mens man ikke har haft adgang til e-mails i sagen, afhøringsrapporter i forbindelse med politets efterforskning og lignende. Den samlede anbefaling i rapporten er, at Region Syddanmark ikke indleder en erstatningssag mod Carl Holst.

Svært at gøre tab op

Om talerne, der er udarbejdet af medarbejdere i regionen, vurderes det, at det "med overvejende sandsynlighed kunne bevises, at tidligere regionsrådsformand Carl Holst handlede retsstridigt ved at anvende medarbejdere ansat ved Region Syddanmark til at skrive taler for ham, uden at talerne havde et regionsrelevant indhold."

Det vil dog kræve, at man kan bevise, at medarbejderne ikke ønskede at udføre arbejdet og sagde fra, og det er angiveligt ikke noget, politiet har kunnet bevise efter halvandet års efterforskning. Det vil også være svært at gøre regionens tab på arbejdet op, og erstatningsbeløbet vurderes at være meget beskedent.

For de eksternt udarbejdede taler er det lettere at gøre et eventuelt tab op, fordi der foreligger fakturaer på arbejdet, og det vurderes, at man i retten vil kunne bevise, at Carl Holst handlede retsstridigt ved at bruge regionale midler til formålet, og at han burde have vidst det. Til gengæld vil embedsværkets rolle også her spille ind, fordi det formentlig ikke vil kunne bevises, at ansatte, der må have haft kendskab til talerne, ikke har sagt fra og gjort opmærksom på det ulovlige i arbejdet. Regionens egen skyld vil kunne være årsag til, at en eventuel erstatning bliver nedsat eller helt bortfalder. Desuden kan forholdet være forældet, da den seneste faktura går tilbage til 2013.

Ikke opfyldt

For de seks øvrige forhold lyder vurderingen, at de almindelige erstatningsretlige betingelser ikke er opfyldt. Det er Carl Holsts brug af den regionsansatte kommunikationsmedarbejder Christian Ingemann-Nielsen i forbindelse med det seneste folketingsvalg, hvor Holst stillede op og blev valgt, samt i forbindelse med udarbejdelsen og udgivelsen af bogen "Smart velfærd - håndbog for udvikling af velfærdsstaten" og andre opgaver, der menes ikke at være regionsrelevante. Desuden private avisabonnementer, brug af coachingydelser, sprogundervisning samt et ledelseskursus i Schweiz.

Flere steder i rapporten stilles der spørgsmålstegn ved, om Carl Holsts handlinger har været en overtrædelse af regionens interne retningslinjer, ved at udgifterne ikke er blevet forelagt regionsrådet. Det er ikke tillagt nogen vægt i regionens eget juridiske notat om en mulig erstatningssag. Den eksterne advokatundersøgelse vurderer ikke, om det er tilfældet i de enkelte forhold, men konkluderer, at det vil være en retsstridig handling, hvis det er sket.

Avisen har været i kontakt med tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V), der ikke har set den eksterne advokatundersøgelse eller er blevet partshørt. Derfor vil han heller ikke kommentere på indholdet.

- For mig at se er sagen allerede belyst og afklaret efter halvandet års efterforskning af politet. Jeg kan ikke kommentere på en rapport, jeg ikke har haft i hænderne. Jeg ser fremad, siger han.

Vi har også talt med nogle af Carl Holsts skarpeste kritikere i regionsrådet, men hverken regionens næstformand Poul-Erik Svendsen (S), Ida Damborg (SF) eller Lasse Krull (K) har ønsket at udtale sig om rapporten.

Omstridt advokatundersøgelse: Regionen har ret til erstatning for Holsts taler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce