Annonce
Erhverv

Fredericia Havn bygger om: De næste fem år skal havnen fremtidssikres for 160 millioner kroner

Fredericia Havn vil i løbet af årene 2020-2024 fordoble sin kapacitet af pakhuse og udvide med omkring 20.000 kvadratmeter oplagsplads. I alt investerer ADP A/S cirka 160 millioner kroner over fem år i Fredericia Havn. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Havnen skal kunne følge med udviklingen i Taulov. Havneselskabet ADP forventer øget lastbiltrafik og laver om, så den situation kan håndteres.
Annonce

Fredericia: I en årrække har Fredericia Havn haft udfordringer med pladsmangel. Det skal der nu gøres noget ved.

De kommende fem år skal der laves om på havnearealet, hvor der blandt andet bliver lavet en ny vej til lastbiler, det såkaldte isps-hegn, som er sikkerhedshegn, bliver flyttet, bygninger og siloer skal rives ned, og nye opføres, og der bliver lavet om på adgangsvejene til havnen.

Havneselskabet ADP A/S har arbejdet på planen i efteråret 2019 og kan nu løfte sløret for, hvad der skal fremtidssikre Fredericia Havn ved at skabe mere plads på de nuværende arealer, da det ikke er muligt at udvide havnen mod byen, og det bliver dyrt at udvide ud i vandet.

- Vi fordobler kapaciteten på pakhuse med fem ekstra og forventer lidt over 20.000 ekstra kvadratmeter til åben oplæg, fortæller administrerende direktør i ADP Rune D. Rasmussen.

Prisen bliver cirka 160 millioner kroner over de kommende fem år.

Vi fordobler kapaciteten på pakhuse med fem ekstra og forventer lidt over 20.000 ekstra kvadratmeter til åben oplæg.

Rune D. Rasmussen, adm. direktør ADP

Annonce

Mangler kapacitet

Planen for de næste fem år er godkendt i bestyrelsen og går i gang her i 2020 og afsluttes i løbet af 2024.

- Vi optimerer og effektiviserer det areal, vi har, ved at ændre på bygningsmassen og dermed gøre os konkurrencedygtige fremover, så vi kan klare os uden Middelfart Havn, og Fredericia Havn på sigt kan følge med udviklingen i Taulov. Desuden har vi et ønske om at få en mere sikker havn end i dag. Trafikken til og fra havnen vil øges i fremtiden, så trafikmængden er tænkt med i den her plan, fortæller Rune D. Rasmussen.

Fredericia Havn har de seneste to til tre år manglet kapacitet i pakhusene til at opfylde alle virksomheders ønsker.

Annonce

Lukker mere af

En af løsningerne er at lave en vej til lastbiler inde på havnearealet langs Strandvejen. Lastbilerne vil fremover blive ledt ind på havnen i krydset Strandvejen/Vestre Ringvej/Nyhavnvej. Herfra vil de kunne køre igennem en gate - en port - til havneområdet, da isps-hegnet bliver flyttet, så det løber langs Strandvejen. Desuden bliver indgangen ad Centerhavnsvej lukket for indkørende trafik.

- Trafikken ind mod byen ad Strandvejen bliver mindre, fordi den bliver ledt af i krydset, og det vil minimere farlige situationer med cyklister i krydset ved Holstensvej, fortæller driftsdirektør Morten Højrup, der har sat stregerne til den nye plan.

- Det har lagt os meget på sinde at få trafikken væk fra Strandvejen og optimere sikkerheden i forhold til højresving på Holstensvej, supplerer Rune D. Rasmussen.

Flytningen af isps-hegnet handler også om sikkerhed. I dag indrammer hegnet kun en del af havnearealet, og det betyder, at der fortsat er cyklister og elscootere, som engang imellem bevæger sig rundt på havneområdet. Det vil ADP gerne have lukket af for.

- Vi afskærmer ikke, fordi vi ønsker, folk ikke må vide, hvad der sker på havnen. Men det er en travl arbejdsplads, og det er for farligt at bevæge sig rundt derinde med de store lastbiler. Og der bliver brug for at håndtere flere lastbiler i fremtiden fra Taulov, forklarer Rune D. Rasmussen.

Fredericia Havn har i en årrække været udfordret på plads på havnearealet. Det skal der nu gøres noget ved med en fem-års plan, fortæller administrerende direktør i ADP A/S Rune D. Rasmussen Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Fyraftensmøde for kunder

Flytningen af isps-hegnet, lukningen af Centerhavnsvej og åbningen af gaten ved den nye vej inde på havnearealet langs Strandvejen giver samtidig mulighed for, at det bliver lettere for ADP at registrere, hvem der kommer ind og ud af havnen. Der bliver etableret parkeringspladser udenfor gaten for dem, der ikke har direkte adgang.

- Vi får en sikker havn, så vi har styr på, hvem der er inde på havnen, fortæller Morten Højrup.

ADP har løbende været i dialog med virksomhederne på havnen under udarbejdelsen af planen for havnen og holder 3. februar et fyraftensmøde for sine kunder, hvor planen bliver gennemgået i detaljer.

- Det bliver fedt for os. Med den her plan får vi meget ud af de eksisterende rammer, og vi kan både tage nye kunder ind og have mere plads til de eksisterende, slår Rune D. Rasmussen fast.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce