Annonce
Fredericia

Mindst to firmaer får opgaven: Nyt udbud af ældrepleje skal afgøres både på pris og kvalitet

Et nyt udbud af den private hjemmepleje er på vej. I øjeblikket er Sundplejen ApS den eneste udbyder af privat hjemmepleje i Fredericia. Arkivfoto: Morten Pape
Inden 1. maj 2021 skal det ligge klart, hvilke private selskaber kan levere pleje og bistand i Fredericia Kommune. Opgaven skal i genudbud efter fodfejl i det udbud, som endte med at tildele opgaven til Sundplejen ApS. Udvalg har besluttet at mindst to firmaer skal tildeles opgaven.

Fredericia:  Ældre og svagelige skal i fremtiden have mindst tre leverandører at vælge imellem når de får bevilget pleje og praktisk bistand. Ud over det kommunale tilbud skal borgerne kunne vælge mellem to private firmaer, og både pris og kvalitet skal vægte.

Det ligger fast, inden opgaven i løbet af efteråret og vinteren bliver sendt i genudbud fra Fredericia Kommune. Sundplejen ApS vandt opgaven i efteråret 2019, men genudbuddet blev nødvendigt, da der var begået en teknisk fodfejl i det oprindelige udbudsmateriale. Det har betydet, at Sundplejens kontrakt er opsagt med udgangen af april 2021.

Det var oprindeligt planen, at udbuddet skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger.

- Men vi har været nødt til at træffe beslutning om at komme i gang nu. Sundplejen er opsagt, og kontrakten udløber 30. april. Det betyder, at vi skal have leverandører på plads 1. maj, siger formand for senior- og handicapudvalget Lars Ejby Pedersen (S).

Annonce

Mindst to leverandører

- Vi har besluttet, at vi finder to leverandører. Dermed opnår vi en større leveringssikkerhed. Vi har også valgt, at både pris og kvalitet skal tælle med, siger Lars Ejby.

Dermed bryder politikerne med princippet om kun at se på pris, hvilket afgjorde de seneste udbudsrunder. Sundplejens pris i efteråret 2019 hverken kunne eller ville de to konkurrenter Kære Pleje ApS eller Svane Plejen ApS matche, og kommunen skrev derfor alene kontrakt med Sundplejen.


Vi har besluttet, at vi finder to leverandører. Dermed opnår vi en større leveringssikkerhed. Vi har også valgt, at både pris og kvalitet skal tælle med.

Formand for senior- og handicapudvalget Lars Ejby Pedersen (S)


Argumentet var den gang, at de generelle kvalitetsstandarder skulle overholdes, og at det derfor ikke var nødvendigt at lade kvalitet indgå som parameter.

- Vi er enige om, at vi tager både pris og kvalitet i betragtning. Samtidig vil vi hen over efteråret drøfte, hvilke parametre vi vil have fokus på. Vi skal rundt om seniorrådet og andre parter for at sikre, at vi får det bedst mulige udbudsmateriale, siger Lars Ejby.

Dansk Folkeparti bakker op beslutningen og ser frem til at drøfte, hvordan man sikrer den bedste pleje og bistand til borgerne.

- Vi skal drøfte de kommende kvalitetskrav. Vigtigt er, at vi sikrer en værdig ældrepleje. Og vi skal slå streg under, at plejerne skal både tale og forstå dansk, siger Susanne Eilersen (DF).

- I har hidtil ment, at det var ok at gå efter billigste pris, fordi alle tilbudsgivere har skullet leve op til kommunens kvalitetskrav. Hvorfor gør I op med det?

- De eksempler, vi har set med problemer i ældreplejen i medierne hen over sommeren, har gjort indtryk, og betyder, at vi også ønsker at inddrage kvaliteten direkte i afgørelsen, siger Susanne Eilersen.

- Har I fået klager lokalt over kvaliteten?

- Jeg har ikke fået henvendelser, men de eksempler, vi har set andre steder fra, har været skræmmende, så vi ønsker at sikre, at kvaliteten og værdighed har høj prioritet, siger Susanne Eilersen.

Lars Ejby er helt enig i, at de i det kommende udbud skal være helt skarpt fokus på kvaliteten, og at man derfor følger forvaltningens oplæg om, at kvaliteten skal vægte 30-40 procent.

Annonce

Ekstern bistand

Det endelige udbudsmateriale skal ligge klar til december, hvor det sendes ud. Forvaltningen anbefalede, at udbudsprocessen gennemføres med ekstern bistand med henblik på at sikre den fornødne ekspertise og tid til gennemførelsen.

- Er der afsat midler til at betale for ekstern bistand til den opgave?

- De penge har vi, eller finder vi. Det er vigtigt, at vi får gennemført processen korrekt og til tiden, siger Lars Ejby.

Det bakker DF op om.

- Vi skal være fuldstændig sikre på, at alt forløber rigtigt. Vi skal ikke ud i en ny sag, hvor vi skaber usikkerhed hos både borgere og ansatte, understreger Susanne Eilersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Annonce