Annonce
Fredericia

Politikere er enige: Kolonihaveejere skal rette ind - ellers ender sagen ved politiet

Der er blevet bygget ud og bygget til på de store havegrunde på begge sider af Egeskovvej. Mange bor fast i området, har folkeregisteradresse på stedet og får opkrævninger på renovation fra kommunen. Men at det har stået på længe uden indgriben, gør det ikke mindre ulovligt, fastslår Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige). Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Det har aldrig været lovligt at bo hele året i havehusene ved Egeskovvej. Det var det heller ikke ifølge den et år gamle lokalplan, og nu vil kommunen sikre, at reglen bliver fulgt. I yderste konsekvens med politiets hjælp. Forvaltningens indsats støttes af politikere fra højre til venstre.
Annonce

Fredericia: Medlemmerne af Grundejerforeningen af 1956 får ingen hjælp hos politikerne i by- og planudvalget i kampen for at få lov at bo hele året i deres huse i kolonihaveområdet på begge sider af Egeskovvej. By- og planudvalget vedtog i enighed en lokalplan for området sidste år og sendte den til byrådet, som bakkede op.

Nu har forvaltningen sat gang i arbejdet med at sikre, at lokalplanen opfyldes, og den indsats bakkes op blandt politikerne.

S Steen Wrist Ørts

Formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts. Foto: Claus Fisker

Formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S) er klar i mælet over for ønsket om helårsstatus.

- Helårsbeboelse var ikke muligt i den gamle lokalplan, og det er fastholdt i den nye. Det er vi nødt til, for det er ikke en mulighed at tillade helårsbeboelse. Det handler om, at området er nabo til Shell Raffinaderiet, siger Steen Wrist Ørts.

- Der bor børnefamilier og pensionister i området. Hvad gør I, hvis de ikke flytter - vil I sætte militæret ind?

- Nej, vi sætter ikke militæret ind. Processen er, at politiet får overdraget opgaven. Så er det op til politiet at finde en løsning, siger Steen Wrist Ørts og konstaterer, at det er forvaltningen, som står for at sikre, at byrådets beslutning efterleves.

Grundejerforeningen af 1956 har klaget over lokalplanen til Planklagenævnet. Den sag er ikke afgjort.

- Burde I ikke vente med at sikre, at lokalplanen efterleves, indtil I kender ankenævnets afgørelse?

- Det er et år siden, vi har vedtaget planen, og vi har ikke ændret på de bestemmelser, der var i forhold til beboelse. Nu har forvaltningen taget skridt til, at reglerne følges, og det bakker vi op om. Hvis vi så ender med at få en afgørelse imod os, så må vi se på det til den tid. Men skulle det ske, at de med klagen får medhold, så er det så den gamle lokalplan, som gælder, og den giver altså heller ikke mulighed for helårsbeboelse. Og herudover vil det så være de gamle krav på 35 kvadratmeter bebyggelse som gælder, hvor den nye lokalplan giver mulighed for hele 80 kvadratmeter plus 21 kvadratmeter udhuse, siger Steen Wrist Ørts.

- Grundejerne henviser til, at man i Københavns Kommune er i gang med at tillade helårsbeboelse i 1000 kolonihaver. Det giver dem et håb om, at det også kan ske her?

- Jeg kender ikke forholdene i København, men her er det ikke en mulighed. Med Shell Raffinaderiet som nabo, så kan vi ikke gøre området til helårsbeboelse, fastslår Steen Wrist Ørts.

Hvis Shell skulle sikre, at støjgrænserne skulle overholdes, ville der skulle opføres en kolossal støjmur ved Egeskovvej, har Miljøstyrelsen beregnet.

V Kenny Bruun Olsen

Næstformand i by- og planudvalget Kenny Bruun Olsen. Foto: Claus Fisker

Næstformand i by- og planudvalget beklager, at sagen omkring haverne ved Egeskov har trukket ud i årevis.

- Jeg mener virkelig, at vi har prøvet at imødekomme grundejerne derude så godt, vi kan. Vi har forsøgt at hjælpe, men der er intet at gøre, så længe Shell Raffinaderiet ligger, hvor det gør. I Venstre har vi tidligere været inde at vurdere, om der var muligheder for at finde en løsning på helårsbeboelse, og det ærgrer mig, at man bruger det imod os nu.

- Det her problem burde have været løst for mange, mange år siden. Socialdemokratiet har siddet på magten og burde have ordnet det, men det er ikke sket. Nu står man med et problem, som er rigtig kedeligt, men nu har vi vedtaget en plan, som forvaltningen er i gang med at sikre bliver overholdt, siger Kenny Bruun Olsen.

- Hvordan vil I sikre, at folk ikke alligevel bor i deres huse?

- Vi vil meget nødigt være dyneløftere, så jeg er klar over, at det bliver svært, men vi er nødt til at håndhæve, at folk ikke kan bo derude hele året. Det er hverken lovligt eller fair, for de slipper billigere end os andre med lavere grundskat, siger Kenny Bruun Olsen.

Han er klar over, at grundejerne sikkert gerne ville betale mere for stadig at kunne bo i deres huse, men slår fast, at det ikke går.

- Men folk har bygget ud og om i forventning om, at de kan bo i området året rundt?

- De, der har bygget store huse, har næppe søgt byggetilladelse, for så ville de have fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Det er den besked, de der har søgt har fået. Vi har strukket os så langt, vi kan, ved at tillade 80 kvadratmeter bolig. Gav vi lov til 100 kvadratmeter ville Erhvervsstyrelsen give os besked på at lave det om, siger Kenny Bruun Olsen.

D Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige)

Medlem af by- og planudvalget Karsten Byrgesen. Foto: Claus Fisker

Karsten Byrgesen er tilfreds med, at forvaltningen nu sikrer, at lokalplanen efterleves i området.

- Det er muligt, at der i tidligere tider har været politikere, som gav indtryk af, at det kunne lade sig gøre, men det kan det ikke. Det har ikke været tilladt, og det bliver ikke tilladt, lyder det klokkeklart fra Karsten Byrgesen.

Naboskabet med Shell betyder, at der vil være en ulovlig støjbelastning af grundejernes matrikler, hvis de får helårsstatus.

- Jeg har set, at en af grundejerne foreslår, at man kunne pålægge Shell at bringe støjen ned til et lovligt niveau. Det er helt præcist det, der er baggrunden for, at vi siger nej til helårsstatus. Hvis vi gav den status, så ville det udløse krav om at støjdæmpe, og det kan vi ikke kræve af Shell, siger Karsten Byrgesen.

En støjdæmpning ville kræve en kolossal mur langs Egeskovvej.

- Det kommer ikke på tale, for det er grundejerne, der er nødt til at rette ind. De har hele tiden vidst, at de ikke måtte bo i området året rundt. Det har de set stort på og valgt at bygge huse, der er langtfra et kolonihavehus. De har taget en chance, men nu går den ikke længere. De har kunnet bo til billig penge i en årrække, men nu skal lokalplanen efterleves, og det har jeg tiltro til, at grundejerne også indser, siger Karsten Byrgesen.

Kommunen har bedt grundejerne dokumentere, at de bor et andet sted end i deres hjem i kolonihaveområdet.

- Og det kan de nemt gøre. De skal bare fremvise huslejekvitteringer, lejeaftaler eller andet, der viser, hvor de bor fast, siger Karsten Byrgesen.

Han stoler på, at fornuften sejrer, og folk undlader at bo i området hele året.

- Hvordan vil I kontrollere, at det ikke sker?

- Det må vi have en politisk drøftelse af og eventuelt have kommunens jurist på banen, siger Karsten Byrgesen.

- Folk har boet i området i årevis uden kommunen har reageret, lyder det fra beboerne. Det har været med til at give dem forhåbning om, at det kunne fortsætte?

- Det er muligt, men de har begået en ulovlighed, og det gør det ikke lovligt, at der måske er set gennem fingre med det. Det svarer til, at man plejer at køre for stærkt på en strækning, og der så pludselig er fartkontrol. Så slipper man jo ikke for at betale bøden, bare fordi man er sluppet tidligere, konstaterer Karsten Byrgesen, der mener, at beboerne skal glæde sig over, at de har fået tilladelse til at bygge dobbelt så meget, som man tillod i den gamle lokalplan.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

FC Fredericia For abonnenter

Karakterbogen: Et angreb uden bid blev igen dyrt for FC Fredericia

Fredericia

Butiksformand: Corona var den øjenåbner der skulle til - nu er det de fysiske butikkers tur

Annonce