Nabo undrer sig over forskelsbehandling i byggesager

Rytterskolen har stået tom i over et år, siden politikerne besluttede at sælge den og arealet bag skolen til et udviklingsprojekt med rækkehuse. Spejdere og dagplejer blev sagt op. Spejderne fik 300.000 kr. til flytningen. Foto: Peter Leth-Larsen

Nabo undrer sig over forskelsbehandling i byggesager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lasse Oldenborg kan godt forstå, at politikerne siger nej til klynge af rækkehuse på Rudolf Steiner Allé, men forstår ikke, hvorfor de så sagde ja til det samme i Erritsø Bygade bag Rytterskolen.

Snoghøj/Erritsø: Der må ikke bygges rækkehuse på et ledigt areal midt i villakvarteret på Rudolf Steiner Allé. Det passer ikke ind, lyder vurderingen fra et enigt by- og planudvalg. Men på Erritsø Bygade kunne det godt lade sig gøre, og det undrer en af naboerne Lasse Oldenborg.

Lasse Oldenborg, som er en af naboerne til Rytterskolen i Erritsø Bygade, både glæder og undrer sig over udvalgets seneste beslutning omkring rækkehusene på Rudolf Steiner Allé.

- Jeg går ud fra, at det er fordi, at de er blevet klogere, siger han.

Projekt afventer klage
Fredericia Kommune udbød i marts 2015 den gamle rytterskole - Erritsø Bygade 6-8 til salg.På grund af flere omstændigheder blev salget trukket tilbage og erstattet af et nyt udbud i maj 2015.

Her slog et enigt byråd til på tilbuddet fra Hokton A/ S på 2,5 mio. kr.

Selskabet vil opføre tæt-lav bebyggelse på arealet bag den gamle rytterskole, rive den gamle lærerindebolig ned og indrette boliger i rytterskolen.

De daværende brugere af rytterskolen KFUM Erritsø og dagplejerne måtte flytte ud af rytterskolen.

Fra salgsprisen skal trækkes 650.000 kr. til at flytte aktiviteter, lave ny lokalplan, landmåler, udbudsmateriale med mere.

Naboer har klaget over lokalplanen til miljøklagenævnet, ligesom der har været rejst tvivl om habilitet fra flere byrådsmedlemmers side i forbindelse med salget. Den klage har statsforvaltningen behandlet og afvist.
En gammel FDF-hytte står stadig på grunden bag Rytterskolen. Den er blevet sikret mod hærværk, men det er ikke 100 pct. effektivt. Foto: Peter Leth-Larsen
En gammel FDF-hytte står stadig på grunden bag Rytterskolen. Den er blevet sikret mod hærværk, men det er ikke 100 pct. effektivt. Foto: Peter Leth-Larsen

Hvad er forskellen?

Udvalget har besluttet, at ansøgeren til projektet i Snoghøj skal komme med et alternativt oplæg med parcelhusbebyggelse, der tilpasses naboområdets karakter.

- Det lyder fornuftigt, men det harmonerer ikke med, at formanden for udvalget Steen Wrist Ørts for et år siden på et borgermøde omkring projektet i Erritsø Bygade 6-8 markerede, at det er vigtigt, at både forskellige boligtyper og forskellige boligformer er tilgængelige i alle boligområder i kommunen, siger Lasse Oldenborg.

Han påpeger, at der allerede er både rækkehuse og lejeboliger i stort antal tilgængeligt i Erritsø. Der er også rækkehuse i Snoghøj, men i mindre omfang.

Området i Snoghøj er udlagt til at kunne rumme tæt/lav bebyggelse. Det skal en ny lokalplan gøre muligt i Erritsø.

Lytter til naboer

Lasse Oldenborg kender ikke de nærmere bevæggrunde for, at politikerne har sagt nej til at lave lokalplan for rækkehuse på Rudolf Steiner Allé.

- Jeg vælger at tro på, at by-og planudvalgets medlemmer vælger naboernes/borgernes synsvinkel og ikke som hidtil den private bygherres ønsker og projektøkonomi, siger han med henvisning til projektet i Erritsø Bygade.

Lasse Oldenborg og andre naboer til projektet ved Rytterskolen har klaget til Naturklagenævnet og gjort indsigelse mod lovligheden af lokalplansændringen for Erritsø Bygade 6-8. Klagen er under behandling, men Lasse Oldenborg så gerne, at udvalget i forbindelse med afslaget på Rudolf Steiner Allé genovervejede projektet i Erritsø Bygade.

Tillid til planer

Lasse Oldenborgs undren bliver ikke mindre af, at området omkring Rudolf Steiners Allé er omfattet af en kommuneplanramme, der åbner mulighed for både åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

- Området bag Rytterskolen er i den oprindelige lokalplan alene udlagt til åben/lav bebyggelse, siger han.

Naboerne i Erritsø Bygade havde opfordret politikerne til at lade det kommunale areal mellem Rytterskolen og bebyggelsen i nabokvarteret udstykke til parcelhusgrunde. Det ville efter deres vurdering have givet en større indtjening til kommunekassen og sparet både kommune og naboer for diskussioner og klagesager.

- Det er vigtigt, at vi kan have tillid til, at vore lokalpolitikere er tro mod de langsigtede planer, som områdernes lokalplaner er. Det er blandt andet her, vi som borgere skal kunne orientere os om fremtiden for det område, vi vælger at bosætte os i, konstaterer Lasse Oldenborg.

Nabo undrer sig over forskelsbehandling i byggesager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce